Informacje

Informacje

Dodatkowe 3 mln dla Świętochłowic na łagodzenie skutków pandemii

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach otrzymał dodatkowe 3 mln zł z Funduszu Pracy. To środki na zadania związane z łagodzeniem gospodarczych skutków pandemii koronawirusa – informuje świętochłowicki Urząd Miejski.

Od początku pandemii świętochłowicki PUP, na łagodzenie jej skutków gospodarczych, otrzymał łącznie 15 mln zł wsparcia. Na kontach osób, które złożyły stosowne wnioski jest już 10 mln zł. Dodatkowa kwota przekazana z rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostanie przekazana m.in. na: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności i pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

Zadania związane z łagodzeniem gospodarczych skutków pandemii będą realizowane w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach otrzymał także dodatkowe 15 tys zł na finansowanie kosztów obsługi tych zadań.

Wszystkie osoby z naszego miasta zainteresowane wsparciem w ramach łagodzenia gospodarczych skutków pandemii muszą złożyć stosowny wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search