Informacje

Informacje

Sprostowanie artykułu

W związku z błędnymi informacjami zamieszczonymi w artykule pt. "Jedna fundacja, by rządzić całym miastem... Historia świętochłowickiego układu" opublikowanymi na portalu "NgS24.pl" w dniu 7 października 2020 r. informujemy:

1. Nieprawdziwa jest informacja, jakoby Marek Palka kiedykolwiek pełnił funkcję pełnomocnika Koła Prawa i Sprawiedliwości w Świętochłowicach. Od 2010 r. nieprzerwanie pełnomocnikiem tego kola jest pani Janina Zięba, a wcześniej funkcję tę pełnił pan Grzegorz Gniełka.

2. Nieprawdziwa jest informacja, jakoby niezarejestrowanie list wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r. było wynikiem "zostawienia struktur samym sobie" przez Marka Palkę. Osobą odpowiedzialną za rejestrację list i umocowaną do tego przez Pełnomocnika Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości była pani Janina Zięba. Marek Palka brał czynny udział nie tylko w zbieraniu podpisów poparcia dla list PiS, ale również zorganizował procedurę odwoławczą w Państwowej Komisji Wyborczej po odrzuceniu rejestracji list w Miejskiej Komisji Wyborczej w Świętochłowicach.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search