Seniorzy dla seniorów… z Fundacją Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II

Previous Next

Przedświąteczna zbiórka żywności organizowana na terenie Świętochłowic przez Fundację Rodzin Polskich stała się już tradycją. Od 2011 r. członkowie, sympatycy i wolontariusze Fundacji zachęcają klientów marketu Biedronka przy ul. Kubiny 7 do dzielenia się tym, co zakupili z osobami w trudnej sytuacji życiowej.

 

W tym roku do akcji włączyli się również seniorzy – uczestnicy projektu „Seniorzy dla seniorów”. Poświęcili swój czas i energię, by wesprzeć inne osoby 60+. Ze zgromadzonych podczas zbiórki produktów spożywczych, owoców i środków higienicznych przygotowali świąteczne podarunki dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Świętochłowicach. Każda paczka została wzbogacona o pachnące mydełka i ozdoby świąteczne wykonane własnoręcznie przez seniorów podczas warsztatów twórczych (ceramiki, witrażu, rękodzieła).

 

Być może ten piękny gest uczestników projektu pozwolił zmienić świat… czyjś świat, chociażby na chwilę. 

 

Szóstego grudnia seniorzy i pracownicy Fundacji przekazali paczki pensjonariuszom ZOL. Były serdeczne rozmowy,  wspólne kolędowanie i wizyta Mikołaja. Pensjonariusze nie szczędzili ciepłych słów i gestów wobec seniorów, którzy opuścili ZOL z radością w sercu  a także upominkiem w ręku.  Projekt „Seniorzy dla seniorów” realizowany był w okresie czerwiec – grudzień 2018 w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Fundacja Rodzin Polskich będzie kontynuowała działania na rzecz Świętochłowiczan w wieku 60+.

 

Od stycznia 2019 r. uruchomi Klub Seniora z bogatą ofertą zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych,  kulturalnych i innych dostosowanych po potrzeb ich uczestników. Natomiast osoby, które z uwagi na  stan zdrowia nie będą mogły brać udziału w zajęciach klubu, zostaną objęte pomocą wykwalifikowanego opiekuna w miejscu ich zamieszkania. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Fundacją. Działania będą finansowane przez Unię Europejską w ramach projektu „Razem dla seniorów – kompleksowy program skoordynowanej opieki senioralnej”.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search