Budżet Obywatelski 2018 WYNIKI

Mieszkańcy w drodze głosowania zdecydowali, które inwestycje zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 w Świętochłowicach. Na ten cel miasto przeznaczyło 750 tys. złotych, czyli po 150 tys. zł na każdą z dzielnic.

ZWYCIĘSKIE ZADANIA:

• Centrum

Organizacja stref gier i zabaw wraz z modernizacją obiektów sportowych na terenach przyszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wyzwolenia 50, Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Licealnej 1.

Wnioskodawcy: Gerda Król, Bożena Wojciechowska-Zbylut, Jerzy Migoń - Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic

• Chropaczów

Kompleksowa rozbudowa stref aktywnego wypoczynku i rekreacji poprzez wzbogacenie placu zabaw w rejonie ulic Chorzowskiej i Bieszczadzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń zabawowych dla dzieci niepełnosprawnych oraz budowa tzw. „siłowni pod chmurką” dla dorosłych przy boisku na ul. Ślęzan. Oczyszczenie oczek wodnych na Osiedlu Brzezina oraz tereny użytku ekologicznego tzw. „lasek chropaczowski” wraz z nasadzeniem drzew/krzewów, jak również rewitalizacja traktu pieszo-rowerowego łączącego ulice Sudecką z Tatrzańską.

Wnioskodawcy: Jadwiga Garbaciok, Henryk Kurek - Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic

• Piaśniki

Wykonanie miejsc parkingowych i placu zabaw przy ul. Krasickiego (działki ewidencyjne nr 1536, 1676, 1678).

Wnioskodawca: Adam Jankowiak

• Zgoda

Klimatyzacja i oświetlenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wiśniowej 9.

Wnioskodawca: Zofia Pogoda – Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic

• Lipiny

Przebudowa i modernizacja placu zabaw, modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych w postaci chodników poprzez wymianę ich nawierzchni przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Świętochłowicach przy ul. B. Chrobrego 6.

Wnioskodawca: Sylwia Gutkowska

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search