Chcemy do metropolii

W  drugiej połowie kwietnia przeprowadzono  konsultacje z mieszkańcami Świętochłowic  na temat wejścia miasta w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego. 

 

Konsultacje przeprowadzono nie tylko w Świętochłowicach, ale we wszystkich, 41 gminach województwa  śląskiego, które mają wejść w skład pierwszego w Polsce związku metropolitalnego. Śląscy samorządowcy walczyli o to od wielu lat. Metropolia ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.

Środki dla związku ma zapewnić m.in. 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii. Według obecnych szacunków powinno to być ok. 280 mln zł rocznie. Formalnie, metropolia ma powstać pierwszego lipca tego roku. Realnie zacznie działać z początkiem 2018 r.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search