Chrobrego po remoncie

Zakończył się remont ulicy Chrobrego oraz fragmentu ul. Żelaznej w Lipinach. Wyremontowana została nawierzchnia jezdni, wymieniono również sieci wodociągowe i znaczny fragment gazociągu oraz dobudowano kanalizację sanitarną i deszczową.

Kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanej ulicy Chrobrego na odcinku od granicy z Rudą Śląską do skrzyżowania z ul. Żelazną, której fragment również został odnowiony. Łącznie prace prowadzono na kilometrowym odcinku drogi. Piesi natomiast mogą poruszać się po nowych chodnikach. Cykliści mają do dyspozycji ścieżkę rowerową. Dodatkowo wymieniono również sieci wodociągowe i znaczny fragment gazociągu oraz dobudowano kanalizację sanitarną i deszczową.

Zakończenie tej  ważnej dla inwestycji poprawiło bezpieczeństwo użytkowników drogi w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 19. Ponadto ul. Chrobrego pełni rolę drogi dojazdowej do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search