Wszystkie

Dekomunizacja ulic

Zgodnie z ustawą zakazującą propagowania systemów totalitarnych, autorstwa obecnego rządu, w Świętochłowicach trzeba zmienić nazwy 18 ulic i jednego placu, których nazwy kojarzą się z komunizmem. Co na ten temat sądzą mieszkańcy naszego miasta?

Na pytania ankieterów odpowiadało 500 osób. Ponad 61 proc. nie chce zmian. Respondenci wypowiedzieli się także na temat kosztów tego przedsięwzięcia. Aż 70 proc. uważa, że rząd powinien udzielić miastu wsparcia finansowego. Zdaniem 27 proc. pytanych świętochłowiczan patronami ulic powinni być ludzie o niekwestionowanym autorytecie, 20 proc. wskazuje na osoby związane lub pochodzący z miasta. Dominująca część badanych, aż 40 proc., nie ma sprecyzowanych poglądów na ten temat.

- Może to świadczyć o niskim zainteresowaniu społecznym podejmowaną w ustawie problematyką. - mówi prof. Stanisław Michalczyk, Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Po wejściu w życie ustawy „dekomunizacyjnej” mieszkańcy nie będą musieli wymienić dowodów osobistych i paszportów. Może się pojawić konieczność wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy, aby uniknąć problemów natury praktycznej, wynikających z różnicy w treści „starego” dokumentu a stanem faktycznym. Aktualnie opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego wynoszą 73,50 zł (z pozwoleniem czasowym), natomiast prawa jazdy – 100,50 zł.

- Po stronie właścicieli nieruchomości leży obowiązek wykonania i oznaczenia budynków tablicami z nową nazwą ulicy. Koszty związane z aktualizacją danych adresowych, wymianą pieczątek, wizytówek, szyldów, banerów reklamowych poniosą prawdopodobnie również podmioty gospodarcze mające siedziby przy ulicach zmieniających dotychczasowe nazwy - mówi Marek Króliczek, naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców.
Nad projektem uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zmian nazw ulic pracuje zespół powołany przez prezydenta miasta.

W świetle ustawy „dekomunizacyjnej”, do zmiany nazwy kwalifikują się ulice: Armii Ludowej, Mariana Buczka, Pawła Dylonga, Mieczysława Figuły, Pawła Findera, Fornalskiej, Władysława Hibnera, Pawła Komandra, Janka Krasickiego, Alfreda Lampego, Karola Liebknechta, Marcelego Nowotki, Franciszka Pieczki, Hanki Sawickiej, Floriana Świerczyny, Karola Świerczewskiego, Józefa Wieczorka, Franciszka Zubrzyckiego oraz plac Aleksandra Zawadzkiego.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search