„Drogowskaz” szansą na pracę

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach kończy realizację pierwszej edycji projektu Klub Integracji Społecznej „Drogowskaz”. Wzięło w niej udział 80 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców Świętochłowic.

Przez osiem miesięcy uczestniczyli oni w zajęciach przygotowujących ich do podjęcia pracy. Mieli możliwość wzięcia udziału we wspomagających zatrudnienie  kursach zawodowych, językowych, warsztatach umiejętności społecznych, doradztwie zawodowym i finansowym oraz  indywidualnym poradnictwie prawnika i psychologa. Projekt objął również  działania integracyjne festyny, pikniki, wycieczki, projekcje filmowe, wyjścia do teatru czy na basen. Dzięki możliwości nieodpłatnego korzystania z propozycji instytucji miejskich uczestnicy mieli szansę na udział w wielu wydarzeniach kulturalno-rekreacyjnych. 

W chwili obecnej trwa nabór do drugiej edycji projektu, która rozpocznie się w styczniu 2014 roku. Ogółem w trzech edycjach Klubu Integracji Społecznej „Drogowskaz” weźmie udział 240 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad półtora miliona złotych, z czego miasto wyłoży jedynie 50 tys. zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search