Inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zakończyły się prace związane z wytypowaniem w ramach Budżetu Obywatelskiego w Świętochłowicach inwestycji do realizacji w 2014 roku. Zespół powołany przez Prezydenta Miasta podliczył głosy, które w ankietach świętochłowiczanie przyznali poszczególnym zadaniom.

W drugim etapie tego budżetowego przedsięwzięcia mieszkańcy Świętochłowic mogli głosować, wypełniając ankiety,  na inwestycje zgłoszone wcześniej i zakwalifikowane przez zespół ds. budżetu obywatelskiego. Te propozycje, które w poszczególnych dzielnicach zdobyły najwięcej punktów w przyszłym roku zostaną zrealizowane. Warto dodać, że do magistratu wpłynęło 780 ankiet, z czego 111 było nieważnych.

W głosowaniu największą aktywnością wykazali się mieszkańcy Zgody, którzy wypełnili aż 462 ankiety. Na inwestycje w dzielnicy Centrum zagłosowało 190 osób, a w Chropaczowie 17 osób. W dwóch dzielnicach Lipiny i Piaśniki żadne ze zgłoszonych w pierwszym etapie zadań nie spełniało wymogów regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Świętochłowicach.

ZGODA
Montaż progów zwalniających na ul. Brzozowej -  561 pkt.
Modernizacja placu zabaw (Plac zabaw przy ul. Komandra naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 8. Teren znajdujący się pomiędzy ul. Komandra, ul. Grunwaldzka oraz ul. Nową) – 545 pkt.
Modernizacja infrastruktury parku na Zgodzie - park przylegający do Centrum Kultury Śląskiej – 500 pkt.
Remont boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Śląskiej. Modernizacja placu zabaw. Budowa parkingu. Zadania zlokalizowane w obrębie ul. Śląskiej zostaną połączone w jeden projekt, który będzie zrealizowany etapami. Pierwszy dotyczy wykonania projektu - 492 pkt.
Budowa parkingu przy ul. Śląskiej 7. Zadanie realizowane we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową – 109 pkt.

CENTRUM
Wykonanie parkingu (ul. Wyzwolenia 52- Szpitalna) – 442 pkt.
Budowa boiska fitness dla osób starszych (ul. Polna) – 204 pkt.
Budowa siłowni dla seniorów (Planty Bytomskie - Park Jordanowski) – 180 pkt.

CHROPACZÓW
Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa w mieście Świętochłowice (ul. Górna, Jodłowa, Węglowa) – 42 pkt.
Montaż urządzeń zewnętrznej siłowni fitness. Teren zielony w pobliżu osiedlowego boiska przy ul Ślężan – 34 pkt.
Zamontowanie lampy oświetlającej boisko osiedlowe. Podwyższenie siatki - piłkochwyt od strony oczka wodnego. Pas zielony przy boisku ul. Bytomska, ul. Ślężan – 20 pkt.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search