Kolejne fundusze na Kalinę

Świętochłowice otrzymały zapewnienie uzyskania prawie 7 milionów złotych bezzwrotnej dotacji oraz blisko 3 milionów złotych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na remediację stawu Kalina oraz terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w jego rejonie. To kolejne fundusze pozyskane przez miasto na realizację tego zadania.

Wcześniej Świętochłowice otrzymały ponad 59 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczenie terenów przyległych do stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności. To jeden z największych projektów dotyczący ochrony środowiska w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kolejne dofinansowanie w kwocie niemal 7 mln zł bezzwrotnej dotacji oraz blisko 3 mln zł pożyczki miasto otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Łączny udział środków zewnętrznych w kosztach remediacji stawu Kalina i terenów w jego rejonie wyniesie około 98 procent.

Niebawem ogłoszone zostaną przetargi, które wyłonią podmiot pełniący usługę inżyniera kontraktu oraz wykonawcę robót i usług związanych z realizacją projektu.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search