Komputery dla świętochłowickiej książnicy

Miejska Biblioteka Publiczna w Świętochłowicach zakupiła 12 zestawów komputerów stacjonarnych wraz z licencjami programu antywirusowego. Trzy z nich przeznaczono do  Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów do prac bibliotecznych, pozostałe dziewięć do dyspozycji czytelników w poszczególnych filiach placówki. Zakup sprzętu był możliwy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu projektu „Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla MBP w Świętochłowicach” w ramach programu dotacyjnego Instytutu Książki - „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”.

Nowe komputery pozwoliły unowocześnić bazę sprzętową dla czytelników, dzięki czemu w każdej filii bibliotecznej w naszym mieście stworzono przestrzeń informacyjną z dostępem do różnych źródeł - tradycyjnych (książki, czasopisma, mapy, plansze itp.) oraz  nowoczesnych (dokumenty na nośnikach elektronicznych). Czytelnicy mogą wykorzystywać wielorakie zalety internetu oraz korzystać z różnych narzędzi do wyszukiwania, selekcjonowania, opracowania, przetwarzania informacji.

Przypomnijmy, że świętochłowicka biblioteka, dziś zaliczana do grona  skomputeryzowanych, w 2012 r. wyposażona została w program biblioteczny SOWA2/MARC21. Rok później w Bibliotece Centralnej uruchomiono wypożyczalnię elektroniczną, co stało się kolejnym krokiem do osiągnięcia standardu nowoczesnej biblioteki.

- Pozyskane ostatnio środki z programu  „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”  przyczynią się do rozszerzenia i polepszenia warsztatu elektronicznego, usprawnienia procesu opracowywania i katalogowania zbiorów w programie SOWA2/MARC21”. Wspomniany program daje także szansę na ujednolicenie procesów bibliotecznych całej sieci bibliotecznej w mieście – zapewnia Teresa Gorzawska, dyrektor MBP w Świętochłowicach. 

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search