Kryminalni najlepsi

Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach została oceniona najlepiej w województwie Śląskim w zakresie pracy pionu kryminalnego, a tym samym jako jedna z najlepszych podczas odprawy służbowej, podsumowującej pracę śląskiej policji w 2017 roku. W nagrodę za osiągnięte wyniki świętochłowicka policja otrzymała nowy, nieoznakowany radiowóz.

Wszystkie te dobre informacje otrzymali policjanci z naszego miasta na dorocznej odprawie, której przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, wraz ze swoimi zastępcami. Na wstępie Generał przywitał przybyłych gości, m.in. wicewojewodę śląskiego Mariusza Trepkę i Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka.

Następnie przedstawione zostało podsumowanie 2017 roku w służbie prewencji, pionie kryminalnym oraz w logistyce. Nadinsp. Krzysztof Justyński zwrócił uwagę na znaczny spadek liczby przestępstw najbardziej uciążliwych dla mieszkańców. W minionym roku odnotowaliśmy ich prawie 6,5 tysiąca mniej. Generał docenił pracę śląskich policjantów, którzy wykryli znacznie więcej przestępstw gospodarczych, korupcyjnych i narkotykowych. Omówiono również wyzwania, które stoją przed śląską policją w roku 2018.

Tuż po prezentacji komendantom trzech jednostek, które w ubiegłym roku osiągnęły najlepsze wyniki pracy, wręczone zostały kluczyki do nowych radiowozów. Wyróżnione zostały: Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach, Komenda Powiatowa Policji w Będzinie oraz Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie.

Podsumowując wystąpienia, wyniki pracy śląskiego garnizonu policji ocenił Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Szef polskich policjantów zwrócił uwagę na istotę zmiany funkcjonowania Policji, poprzez wdrożenie programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którego celem jest faktyczne zbliżenie policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. Generał wyróżnił śląski garnizon, który był inicjatorem tych pozytywnych zmian i w którym prowadzony był pilotaż programu. Nadinsp. Jarosław Szymczyk zaznaczył, że priorytetową sprawą dla policji jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, które powinno być wyznacznikiem pracy każdego policjanta.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search