Wszystkie

Łamali opłatki

Previous Next

Kilka dni temu spotkali się policjanci i pracownicy komendy, by z okazji zbliżających się świąt złożyć sobie wzajemnie życzenia i przełamać się opłatkiem. To polska i katolicka tradycja, która nabrała nowego wymiaru w naszej komendzie i stała się już tradycją. Oprócz kierownictwa służbowego, policjantów i pracowników komendy oraz przedstawicieli związków zawodowych, w spotkaniu uczestniczył Pan Dawid KOSTEMPSKI - Prezydent Miasta Świętochłowice. Duchową oprawę spotkania zapewnił ks. Czesław CENTNER - proboszcz Parafii św. Józefa w Świętochłowicach - Zgodzie.

Spotkanie przebiegło w wyjątkowo serdeczniej, życzliwej i rodzinnej atmosferze.

Komendant Zbigniew BLACHA złożył wszystkim życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt. Stwierdził, że okres świąteczny to czas normalnej, a czasami wytężonej pracy policjantów. Wyraził przekonanie i nadzieję, że nawet ci, którzy świąteczne dni spędzą w służbie, znajdą chwilę, by pomyśleć o domu i rodzinie. Prosił również, by przekazać życzenia swoim rodzinom i najbliższym.

Prezydent Dawid KOSTEMPSKI oprócz złożonych życzeń, mówił o trudzie i odpowiedzialności oraz o znaczeniu policyjnej służby dla społeczeństwa, mieszkańców i miasta. Rozumie trud tej pracy i docenia zaangażowanie w służbę policjantów. Dodał, iż społeczeństwo widzi i odczuwa coraz bardziej znaczna poprawę bezpieczeństwa. Podkreślił, że życzy nie tylko spokojnych świąt, ale przede wszystkim świąt bezpiecznych.

Ks. Czesław CENTNER stwierdził, że te najpiękniejsze z polskich i katolickich świąt, te najbardziej ciepłe i rodzinne, to czas wyjątkowy. Kojarzy się on nam wszystkim z rodzącą się nadzieją, której nigdy w policyjnej służbie zabraknąć nie może. W ciepłych słowach odniósł się do służebnej roli policjantów wobec społeczeństwa. Pobłogosławił opłatki wigilijne, a następnie zapewnił o otoczeniu wszystkich obecnych swoją modlitwą. Na trudy codziennej służby wszystkim pobłogosławił na nadchodzące święta i na każdy dzień policyjnej służby.

Nie wszyscy mogli uczestniczyć w tym spotkaniu, gdyż specyfika policyjnej służby na to nie pozwala, gdyż część policjantów pełniła ją na terenie miasta. Nie mniej jednak ci nieobecni byli wyraźnie wspomniani w życzeniach i błogosławieństwie.  Nadmienić należy, że było spotkanie, którego w tak licznym gronie i z taką spontanicznością stało się nową tradycją świętochłowickiej komendy.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search