Wszystkie

Las pozostanie nienaruszony

W niektórych mediach pojawiły się informacje dotyczące wycinki drzew w okolicach Góry Hugona. Urząd miasta  sprostował te „rewelacje” i poinformował, iż na terenach należących do Gminy Świętochłowice nie jest i nie będzie prowadzona żadna wycinka drzew i krzewów. Co więcej nie ma i nie było również takich planów.

Teren zaznaczony na załączonej mapce na zielono jest chronioną formą przyrody i użytkiem ekologicznym o nazwie „Las na Górze Hugona”, a powstał zgodnie z decyzją samorządu Świętochłowic. Mieszkańcy tzw. Hugobergu będą mogli nadal cieszyć się zielenią w pobliżu swoich domów. Ponadto gmina stara się pozyskać środki na odbudowę elementów dydaktycznej ekologicznej ścieżki w tym miejscu. Warto też pamiętać, że gmina jako organ administracji ma bardzo ograniczony przepisami prawa wpływ na dokonywanie tego typu działań na terenach prywatnych, które są wyłączną kompetencją właściciela nieruchomości.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search