Miasto nie rezygnuje z Kaliny

Rewitalizacja stawu Kalina jest inwestycją trudną, ale chyba także pechową. Pomimo dużego zaangażowania władz miasta oraz wielu prawidłowych decyzji oczyszczenie zbiornika musi zostać przesunięte w czasie.

O perypetiach z pierwszym wykonawcą, który wygrał przetarg na oczyszczenie Kaliny a później zszedł z placu wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach.

Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że miasto lada moment złoży pozew przeciwko firmie VIG, domagając się około sześciu milionów odszkodowania. W grudniu gmina ogłosiła przetarg, który miał wyłonić kolejnego wykonawcę. Przystąpiło do niego dwóch oferentów - konsorcjum firm Mostostal Zabrze i Port Service z Gdańska oraz Mo-BRUK . Komisja przetargowa, która analizowała dokumenty dopatrzyła się błędów uniemożliwiających dalsze postępowanie przetargowe. Podjęto decyzję o odrzuceniu jednej z ofert i wykluczeniu drugiej. Konieczne stało się umorzenie całego przetargu. Obie firmy skorzystały z możliwości odwołania się przed Krajową Izbą Odwoławczą. W maju ogłoszono wyrok oddalający odwołania obu wykonawców. Słaba to pociecha dla samorządu, bo rewitalizacja stawu Kalina nie będzie kontynuowana w tym roku.

Miasto zamierza wrócić do tej inwestycji już w 2016 roku,

aplikując do najbliższego konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest instytucją wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Władze miasta chcą przeprowadzić tę inwestycję w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Z tego samego programu, realizowanego w latach 2007 - 2013, miasto otrzymało pieniądze przy pierwszym podejściu do Kaliny.

Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach władze miasta przedstawiły wyniki pomiarów powietrza przeprowadzonych w rejonie stawu Kalina. Na zlecenie miasta, 10 października ubiegłego roku, wykonał je Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Podczas badań brano pod uwagę stężenia fenolu, naftalenu i związków BTEX.

- Pomiary zostały wykonane w obecności kierownika budowy z ramienia wykonawcy. Próbki pobrano w czterech różnych lokalizacjach. Nad samym brzegiem odnotowano nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej normy dla benzenu. Warto wspomnieć, że norma została określona dla środowiska naturalnego i jest bardziej restrykcyjna niż ta określona dla środowiska człowieka. Przekroczeń nie stwierdzono przy zabudowie mieszkalnej znajdującej się wokół stawu - informuje Beata Grzelec-Spetruk, naczelnik Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami.

Prezydent miasta, Dawid Kostempski spotka się z mieszkańcami
w sprawie rewitalizacji stawu Kalina 11 czerwca, o godz. 17.00
w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Komandra 9 w Świętochłowicach.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search