Wszystkie

Mieszkańcy dają zielone światło

Rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Piaśnik w sprawie planowanej budowy centrum logistycznego przy Drogowej Trasie Średnicowej.

- Mieszkańcy interesowali się, m.in. czy planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na tereny zielone w Piaśnikach. Zadawano też pytania o nowy układ drogowy. To była dobra okazja, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i obawy - mówi Bartosz Karcz, wiceprezydent miasta.

Spotkanie w budynku dyrekcji OSiR „Skałka” cieszyło się sporym zainteresowaniem. Sala była wypełniona po brzegi. Zjawili się także przedstawiciele opozycji, którzy wobec planowanej inwestycji zgłaszają szereg zastrzeżeń. Przedstawione argumenty powinny ich przekonać, że centrum logistyczne może miastu i mieszkańcom przynieść tylko korzyści.

Pisaliśmy o tym w poprzednim numerze gazety. Jest szansa, że w pobliżu Drogowej Trasy Średnicowej powstanie inwestycja, która stworzy wiele miejsc pracy, miastu zapewni spory dochód z podatków i poprawi układ komunikacyjny w Piaśnikach i Lipinach.

Duża firma specjalizująca się w budowie i eksploatacji centrów logistycznych, jest mocno zainteresowana Świętochłowicami, jako miejscem kolejnej lokalizacji. Wielkie hale magazynowe z powodzeniem funkcjonują już, m.in. w Gliwicach, Sosnowcu i Mysłowicach. Przykład ostatniego miasta z powodzeniem można przywołać w Świętochłowicach. W Mysłowicach centrum powstało na nieużytkach, z którymi miasto nie wiedziało, co zrobić. U nas jest podobnie. Okolice „Martynszachtu” w Piaśnikach nie kojarzą się najlepiej. Złośliwi, nie bez racji, nazywają je największą w Świętochłowicach kuwetą i knajpą na świeżym powietrzu. Często interweniuje tutaj policja. Oczywiście, uporządkowanie miejskiego nieużytku nie jest największą korzyścią z planowanej inwestycji.

Centrum logistyczne i hale magazynowe stworzą miejsca pracy dla świętochłowiczan o różnych kwalifikacjach. Do kasy miasta może wpłynąć nawet 4 mln zł rocznie z tytułu podatków. Zyska także układ komunikacyjny w Świętochłowicach. Inwestor zbuduje drogi dojazdowe i dwa węzły na „średnicówce”. Powstanie także łącznik między ulicami Imieli i Sikorskiego. W efekcie, Lipiny zostaną lepiej skomunikowane, a Piaśniki odciążone od ruchu ciężarówek. Mieszkaniowa część tej dzielnicy zostanie oddzielona od centrum logistycznego pasem zieleni o powierzchni 7 hektarów. To kolejny, obok parku Heiloo, teren rekreacyjny dla Piaśnik.

Jerzy Filar

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search