Wszystkie

Mieszkańcy decydują o inwestycjach

Świętochłowiczanie po raz kolejny mogą przedstawić pomysły na inwestycje w swoich dzielnicach. Tym razem do dyspozycji mieszkańców przekazano 350 tys. zł. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 marca br. W tegorocznym Budżecie Obywatelskim znalazło się 350 tys. zł, każda z pięciu dzielnic otrzyma 70 tys. zł. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku mieszkańcy mieli do rozdysponowania kwotę 250 tys., po 50 na każdą dzielnicę. Wówczas wykonano parking przy ul. Wyzwolenia, progi zwalniające na ul. Brzozowej, ustawiono też nowe latarnie wzdłuż ul. Górnej i przejścia w Lasku Chropaczowskim.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski stanowi część wydatków gminy zaplanowanych na zadania inwestycyjne, które można zrealizować w trakcie jednego roku. Jest on również formą konsultacji społecznych, dzięki którym świętochłowiczanie określą, możliwe do wykonania przez miasto inwestycje, na które chcą przeznaczyć budżetowe pieniądze. Muszą one jednak być zlokalizowane na terenach będących własnością gminy lub na tych, którymi gmina może dysponować.

Złóż wniosek!

Propozycje zadań do realizacji, osoby pełnoletnie i zameldowane na stałe w Świętochłowicach będą mogły składać w terminie od 1 do 31 marca br. wypełniając wniosek. Dostępny jest on w Biurze Obsługi Mieszkańców świętochłowickiego magistratu przy ul. Katowickiej 54, a także na stronach internetowych www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl. Zadania muszą zostać poparte podpisami, co najmniej 10 mieszkańców danej dzielnicy.
Wypełnione wnioski można:

• przesłać drogą elektroniczną (zeskanowany dokument) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski
ul. Katowicka 54,
41-600 Świętochłowice
z dopiskiem
„Budżet Obywatelski 2015”

• złożyć w Wydziale Organizacyjnym,
Informatyki i Kadr
Urzędu Miejskiego
przy ul. Katowickiej 54
w Świętochłowicach

Wnioski zostaną przeanalizowane przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego, a następnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany przez prezydenta miasta. Procedury mają się zakończyć 28 kwietnia br.

Jak głosować na wybrane inwestycje?

Dla każdej dzielnicy wyłonione zostaną maksymalnie trzy zadania, które uzyskały największe poparcie społeczne i spełniły warunki realizacji. Ankiety będą udostępnione na stronach www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl, a także w formie papierowej w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego.

Na zawarte w nich propozycje głosować będzie można od 1 do 22 maja br. Każdy zainteresowany wybierze jedną spośród trzech zaproponowanych dla danej dzielnicy inwestycji.

Wypełnione ankiety, w powyższym terminie, można składać:
• w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski
ul. Katowicka 54,
41-600 Świętochłowice
z dopiskiem
„Budżet Obywatelski 2015”
• w Punkcie Obsługi Mieszkańców przy ul. Katowickiej 54
w Świętochłowicach

Ogłoszenie wyników

Zadania do realizacji zostaną ogłoszone do 15 czerwca br. na stronach internetowych www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl, na tablicy ogłoszeń i w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search