Ministerstwo dofinansowało

Świętochłowice otrzymały w sumie 100 tys. zł z programu Ministra Sportu i Turystyki na projekty związane z zagospodarowaniem terenów przy ul. Śląskiej na osiedlu Podgórze i przy stawie Wąwóz. Oba projekty zrealizowane zostaną w ramach prezydenckiego programu „Nasz Plac”.

Dofinansowanie po 50 tys. na każdą inwestycję pochodzić będzie z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018”. Zakłada on zagospodarowanie terenów zielonych w gminach.

Prace na Podgórzu rozpoczęły się w zeszłym miesiącu i powinny zakończyć się w czerwcu. Rewitalizację terenu przy stawie Wąwóz zaplanowano jeszcze w tym roku. Obie inwestycje zakładają utworzenie stref aktywności, gdzie znajdą się atrakcje zarówno dla najmłodszych mieszkańców gminy, młodzieży, jak i dla osób dorosłych oraz starszych. Pojawią się tam obiekty rekreacyjno-sportowe, na których w sposób aktywny będzie można spędzać czas z całymi rodzinami. W przypadku osiedla Podgórze powstanie małe boisko, strefa fitness, street workout, strefy zabaw i gier – całość będzie spełniać funkcję aktywnego miniparku. Jest to kontynuacja działań podjętych już w latach poprzednich, m.in. realizacji przebudowy skweru między ulicami Wiśniową a Grunwaldzką. Zakres prac przy stawie Wąwóz, pojawią się tu jednak inne urządzenia, ale w obu przypadkach chodzi o zagospodarowanie terenu zielonego.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search