Modernizacja godna uznania

Gratulujemy! Muzeum Powstań Śląskich otrzymało wyróżnienie w konkursie na Modernizację Roku 2014. Nagroda została wręczona na Zamku Królewskim w Warszawie. To była już XIX edycja konkursu. W tym roku liczba zgłoszonych obiektów przekroczyła 900.
W przypadku Muzeum wyróżnienie przyznano inwestorowi, czyli Gminie Świętochłowice oraz wykonawcy - Gliwickiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego. Remont i przebudowa zabytkowego budynku z 1907r. zamknęły się w kwocie 9 mln zł ( w tym prawie 8 mln zł ze środków unijnych).

 

Warto przypomnieć, że Muzeum Powstań Śląskich przy ul. Polaka 1 w Świętochłowicach zostało otwarte w październiku ubiegłego roku. Na zwiedzających czekają oryginały i repliki broni, dokumentów, itp., które w połączeniu z multimediami pozwalają w ciekawy sposób poznawać losy powstańców. W rzeczywistość tamtych lat wprowadza fabularyzowany dokument z udziałem m.in. Franciszka Pieczki, Mariana Dziędziela i Krzysztofa Respondka.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search