Wszystkie

Nie spoczniemy na laurach

Rozmowa z mł. insp. Andrzejem Brzozowskim, komendantem miejskim policji w Świętochłowicach

- Jak Pan podsumuje mijający, 2016 rok?
- Kończymy go z wynikami zadowalającymi, zarówno w obszarze ograniczenia i zwalczania przestępczości ogólnej, kryminalnej, jak i narkotykowej. Zanotowaliśmy spadek dynamiki przestępstw ogólnych i wzrost ich wykrywalności aż o 6% w porównaniu do roku ubiegłego. Podobnie jest w kategorii przestępstw kryminalnych, tutaj dynamika tej przestępczości została ograniczona do 89%, a jeśli chodzi o wykrywalność, to możemy pochwalić się jednym z najlepszych wyników w województwie. W prowadzonych postępowaniach zabezpieczyliśmy od podejrzanych ponad 400 tys. złotych na poczet przyszłych kar i grzywien. Przytaczam te dane, ponieważ uważam, że nie są to tylko puste liczby. Całoroczna praca świętochłowickich policjantów w zakresie zwalczania tych kategorii przestępstw w sposób bezpośredni przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców, a co za tym idzie rośnie ich poczucie bezpieczeństwa.

 - Sporymi sukcesami mogą pochwalić się także policjanci z pionu antynarkotykowego…
- To prawda. Dzięki wyodrębnionej grupie policjantów do zwalczania przestępczości narkotykowej wydziału kryminalnego „przechwyciliśmy” rekordową, w porównaniu do zeszłego roku, ilość narkotyków oraz dopalaczy. Wszystkie te informacje trafiają do mieszkańców za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz lokalnych mediów w jednym konkretnym celu, aby społeczność lokalna poczuła się bezpieczniej i miała świadomość, że 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu czuwamy i jesteśmy gotowi do błyskawicznego, i skutecznego działania w zakresie zwalczania przestępstw. Chodzi o ustalanie i zatrzymywanie sprawców oraz pracę prewencyjną, polegającą na zapobieganiu oraz zatrzymywaniu sprawców przestępstw na „gorącym uczynku”.

- Z początkiem tego roku powstał zespół do spraw profilaktyki społecznej…
- W skład zespołu wchodzą: funkcjonariusz prewencji, ruchu drogowego oraz oficer prasowy tutejszej jednostki. Zespół, wspierany przez dzielnicowych, zainicjował kilkadziesiąt spotkań z mieszkańcami. Z młodzieżą, m.in. rozmawiali o uzależnieniach i bezpieczeństwie w ruchu drogowym, a ze świętochłowickimi seniorami: „jak nie paść ofiarą oszusta” z silnym naciskiem na tematy związane z wszelkimi odmianami oszustw na tzw. „wnuczka”. Ich dużym sukcesem był lipcowy, największy w mieście, festyn profilaktyczny dla najmłodszych.

- Jak układa się współpraca z samorządem?
- W zwalczaniu przestępczości zawsze wspierał nas świętochłowicki samorząd, z którym współpraca układa się na wysokim poziomie. Tylko w tym roku, w ramach akcji „sponsoring” zakupiliśmy 3 nowe radiowozy, w tym Volkswagen-a T6 Transportera, który jest pierwszym tego typu pojazdem w województwie śląskim przekazanym do użytku przez Komendę Główną Policji. Akcja „sponsoring” polega na sfinansowaniu połowy kosztów zakupu pojazdów służbowych ze środków samorządowych, natomiast pozostałą część wydatków pokrył budżet policji. Radiowozy te zostaną uroczyście przekazane tutejszej jednostce policji przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Dawida Kostempskiego 21 grudnia br. Gmina Świętochłowice jest na pierwszym miejscu, pod względem ilości przekazanych środków na „głowę” policjanta, na zakup nowoczesnego sprzętu, który wpływa na poprawę bezpieczeństwa w mieście.

-Jakie ma Pan plany na rok 2017?
- Z całą pewnością skupimy się na utrzymaniu dotychczasowych wyników, ale proszę się nie obawiać, na pewno nie spoczniemy na laurach. Zapewniam, że rok 2017 zakończymy z podobnymi osiągnięciami. Cele te zostaną osiągnięte, bo dysponujemy silnie zaangażowaną i oddaną swojej pracy kadrą kierowniczą i młodymi, ambitnymi policjantami. Przez te kilka miesięcy od momentu objęcia przeze mnie stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach, udało mi się poznać i zintegrować policjantów - bez nich nie udałoby się osiągnąć obecnych wyników. W przyszłym roku zamierzamy również dopracować nową koncepcję pracy dzielnicowego. Będziemy dążyć, by policjanci pracujący na tych stanowiskach poświęcali świętochłowiczanom jeszcze więcej czasu i uwagi, aby w pełni poznali ich problemy oraz oczekiwania. Zachęcam także do korzystania z nowej, darmowej aplikacji na urządzenia mobilne o nazwie „Moja komenda”. Dzięki prostemu w obsłudze narzędziu informatycznemu, możemy szybko „nawigować się” do najbliższej jednostki policji oraz utrzymywać stały kontakt z dzielnicowym. Widząc dotychczasową współpracę ze świętochłowickim samorządem, planujemy także zakup, w ramach akcji „sponsoring” trzech kolejnych radiowozów, w tym, mając na uwadze dobro środowiska, jednego z napędem hybrydowym.

- Czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom i mundurowym?
- Mieszkańcom z całego serca, życzę zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Niech radość i spokój towarzyszy wszystkim mieszkańcom Świętochłowic, jak również funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim Strażnikom Miejskim. Pamiętajcie Państwo, że to dla Waszego bezpieczeństwa, światła w naszej Komendzie nie gasną nigdy.

Rozmawiała: Beata Leśniewska

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search