Nowe tory na Gwiazdkę

Trwa modernizacja torowiska linii nr 7 w Świętochłowicach. Remontowany odcinek biegnie od granicy z bytomskimi Łagiewnikami do skrzyżowania ul. Bytomskiej z Chorzowską. Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Modernizacja torowiska biegnącego wzdłuż ul. Bytomskiej rozpoczęła się 20 października br. Wcześniej wykonawca zabudował rozjazdy technologiczne, pozwalające na wprowadzenie ruchu jednotorowego pomiędzy przystankami Bytom Łagiewniki Targowisko a Chropaczów Osiedle na Wzgórzu. To właśnie na tym fragmencie trasy obecnie są prowadzone prace.

- Wykonawca zdemontował stare torowisko, wykonał prace ziemne, ułożył wszystkie warstwy podbudowy i rozpoczął układanie podkładów strunobetonowych na podsypce z tłucznia. Jednocześnie stawiane są nowe słupy sieci trakcyjnej - wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Śląskie.

Pierwszy odcinek toru ma być gotowy w połowie grudnia. Najprawdopodobniej jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia ruch tramwajów zostanie przeniesiony na nowo powstały tor.

W kolejnym etapie zmodernizowany zostanie drugi tor na tym samym odcinku, a następnie, prace przeniosą się na kolejny fragment linii. W ostatnim etapie wykonawca przystąpi do przebudowy skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. 3 Maja i Chorzowską.

Odcinek linii tramwajowej objęty remontem mierzy prawie 2 kilometry. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30 maja 2015 roku, a ich koszt przekracza 12,5 mln zł netto.

Modernizacja torowiska jest realizowana w ramach współpracy władz miasta i  Tramwajów Śląskich. Świętochłowice przystąpiły do drugiego etapu  programu „Modernizacja Infrastruktury Tramwajowej i Trolejbusowej w aglomeracji górnośląskiej”. (jo)

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search