Oszczędności na energii

Znamy wyniki przetargu na hurtowy zakup energii elektrycznej. Ponad 291 GWh do 26 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz 120 samorządowych spółek i instytucji dostarczy spółka Tauron. - Oszczędności, jakie powstały w wyniku przetargu wynoszą łącznie ponad 13 mln złotych. Świętochłowice zaoszczędzą 253 tys. zł – podkreśla Dawid Kostempski, przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i prezydent Świętochłowic.

Zgodnie ze złożoną ofertą spółka Tauron dostarczy 291 gigawatogodzin  energii całej grupie za niespełna 73 mln zł.  Tymczasem wszystkie podmioty tworzące grupę zakupową zarezerwowały na ten cel prawie 100 mln złotych. Realne oszczędności liczone w stosunku do cen płaconych przez gminy w tym roku wynoszą ponad 13  mln zł, czyli 19 procent. Średnią stawkę za jedną megawatogodzinę energii elektrycznej udało się w wyniku przetargu obniżyć o 47,84 zł, do 199,57 zł.
Dla przykładu największe oszczędności osiągnęło miasto Katowice w wysokości prawie 3 mln zł  Zabrze – blisko 900 tys. zł, a najmniejszy uczestnik postępowania - gmina Świerklaniec, ponad 40 tys. zł, co stanowi niecałe 22% oszczędności.

Przypomnijmy, że grupa zakupowa samorządów z terenu województwa śląskiego już w ubiegłym roku osiągnęła blisko 8 mln zł oszczędności z tytułu wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej. Wtedy porozumienie podpisało 20 samorządów i 41 pozostałych podmiotów, a wolumen wynosił 191 GWh.

Za zaoszczędzone w tegorocznym przetargu pieniądze można wybudować np. 90 kilometrów ścieżek rowerowych albo 45 boisk szkolnych. Kwota ponad 13 mln zł wystarczyłaby również na zakup 15 autobusów komunikacji miejskiej. Może to być wkład własny miast do projektów unijnych o wartości 90 mln zł.  Warto również podkreślić, że 13 mln zł to trzyletni budżet Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W samych Świętochłowicach oszczędności wystarczą np. na budowę trzech placów zabaw.

Uczestnicy przetargu zamawianą energię przeznaczą na oświetlenie ulic oraz potrzeby lokali i obiektów samorządowych. Wśród tych ostatnich są placówki służby zdrowia  wraz ze szpitalami oraz samorządowe jednostki kultury. W sumie przetarg obejmuje ponad 9,9 tysiąca punktów poboru energii. – W porównaniu do ubiegłorocznego przetargu grupa zakupowa zwiększyła się o prawie 100 GWh, to wskazuje, iż gminy widzą sens w działania w grupie zakupowej – podkreśla prezydent Dawid Kostempski.

Inicjatorem  grupowego zakupu energii elektrycznej był Górnośląski Związek Metropolitalny. W siedzibie związku odbyło się szereg spotkań, narad i konsultacji. Przygotowania do ogłoszenia samego przetargu trwały kilka miesięcy. W przetargu na grupowy zakup energii zgodnie z przewidywaniami wystartowali najwięksi „gracze” na rynku. Swoje oferty złożyły:  PKP Energetyka oraz Tauron Sprzedaż GZE SA. Najdroższa oferta za dostarczenie ponad 291 GWh (gigawatogodzin) energii opiewała na kwotę  76 mln zł, natomiast najtańsza, złożona przez spółkę Tauron – 72,7 mln zł brutto.

Przetarg na grupowy zakup energii dla śląskich i zagłębiowskich samorządów został ogłoszony w październiku br. W imieniu wszystkich podmiotów tworzących grupę zakupową procedurę przetargową przeprowadzała gmina Świętochłowice. Zaś Górnośląski Związek Metropolitalny opisał przedmiot zamówienia i przejął na siebie ciężar związany z procedurami organizacyjno-prawnymi całego przedsięwzięcia. Pracę nad organizacją grupowego przetargu na zakup energii elektrycznej rozpoczęły się w czerwcu ubiegłego roku.

Do grupowego zakupu energii przystąpiło 12 miast Metropolii Silesia oraz 14 samorządów spoza GZM (Czeladź, Knurów, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Radzionków, Rydułtowy, Świerklaniec, Wojkowice, Wyry oraz powiaty mikołowski i zawierciański.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search