Podsumowali rok na drogach

W siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach odbyła się narada podsumowująca działalność pionu ruchu drogowego w 2013 roku. W naradzie, oprócz policjantów świętochłowickiej drogówki, uczestniczyło kierownictwo KMP. Przybył również specjalnie na ta naradę, podinsp. mgr Robert PIWOWARCZYK - Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach.

Podczas narady omówiono główne zagrożenia w bezpieczeństwie na drogach miasta. Omówiono również sposoby likwidacji tych zagrożeń. Ponadto omówiono osiągnięte wyniki i efekty pracy policjantów oraz przedstawiono kierunki działań na bieżący rok.

Na drogach naszego miasta doszło w 2013 roku do 28 wypadków, w wyniku których 28 osób doznało obrażeń ciała. Doszło do 2 wypadków, w następstwie których zmarły 2 osoby. Ponadto zaistniały 243 kolizje drogowe. Aż 6 sprawców zdarzeń było w stanie nietrzeźwości, doprowadzili oni do 5 kolizji i 1 wypadku drogowego.

Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych z winy kierujących było:
- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami,
- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu,
- nieprawidłowe cofanie.

W 2013 r. policjanci ruchu drogowego świętochłowickiej komendy zatrzymali 252 nietrzeźwych kierujących. Ponadto nałożyli 4.449 mandatów karnych, skierowali 117 wniosków o ukaranie do sądu oraz udzielili 131 pouczeń.

Obecny na naradzie Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach wysoko ocenił pracę i zaangażowanie w służbie świetochłowickich policjantów ruchu drogowego. Korzystając z okazji podziękował im za utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na drogach miasta.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search