Wszystkie

Porozumienie ws. budowy pomnika W. Korfantego podpisane

Prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski oraz prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisali porozumienie o budowie pomnika Wojciecha Korfantego w stolicy. Uroczystość odbyła się w miejscu, w którym zgodnie z uchwałą Rady Miasta stanie monument, czyli u zbiegu Al. Ujazdowskich i ul. Agrykoli.

- Chcemy, aby wiedza na temat historii Powstań Śląskich, plebiscytu oraz Wojciecha Korfantego była również popularyzowana w stolicy Polski. Jestem przekonany, że pomnik oprócz wartości materialnej, będzie miał też wartość historyczną. Chcielibyśmy, aby Wojciech Korfanty stanął obok innych znakomitych Polaków jak Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Roman Dmowski czy Wincenty Witos. To miejsce, tutaj w Warszawie mu się należy - mówi Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic.

- Wojciech Korfanty był wielkim Ślązakiem i Polakiem, człowiekiem nieugiętym, który zawsze bronił polskości Śląska. Zasługuje, aby poprzez budowę pomnika w stolicy naszego kraju docenić jego postawę i działalność - tłumaczy Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

W uroczystości wzięli udział także Ewa Masny-Askanas, wiceprzewodnicząca Rady Miasta st. Warszawy; Halina Bieda, dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach; Józef Musioł, prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie oraz przedstawiciele Związku Górnośląskiego.

Podczas podpisania porozumienia obecni byli także rekonstruktorzy w strojach z okresu Powstań Śląskich, którzy opowiadali o tych ważnych wydarzeniach trudnej historii Śląska.

Projekt pomnika wybierze jury konkursu, który zostanie wkrótce ogłoszony. Jego budowę będą współfinansować miasto stołeczne Warszawa, kilkadziesiąt gmin województwa śląskiego, a także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

- Pomnik Wojciecha Korfantego to most współpracy oraz porozumienia śląskich miast i Warszawy – podkreśla Dawid Kostempski.

Inicjatywa powstania pomnika narodziła się jesienią 2013 r. W 2014 roku Rada Miasta st. Warszawy wyraziła zgodę na postawienie monumentu na Trakcie Królewskim, który stał się aleją pomników wielkich Polaków.  Zostali na nim upamiętnieni: król Zygmunt III Waza, Adam Mickiewicz, książę Józef Poniatowski, Bolesław Prus, ks. Jan Twardowski, prymas Stefan Wyszyński, Mikołaj Kopernik, Wincenty Witos, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Henryk Sienkiewicz, Fryderyk Chopin i marszałek Józef Piłsudski. 20 kwietnia 2017 roku w 144. rocznicę urodzin W. Korfantego postanowiono o wznowieniu inicjatywy. Podpisanie porozumienia to kolejny, bardzo ważny etap w realizacji tego przedsięwzięcia.

Warto podkreślić, że dzisiaj mija 97. rocznica plebiscytu na Górnym Śląsku. Polską akcją plebiscytową kierował Wojciech Korfanty, przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej Polskiej, walczący o przyłączenie Śląska do Polski. Wynik głosowania był niekorzystny dla Polski. Pod koniec kwietnia 1921 roku na spotkaniu dowódców wojskowych z W. Korfantym, zapadła decyzja o wybuchu III powstania śląskiego, które przyczyniło się do zmiany decyzji Rady Ambasadorów o przebiegu granicy na Górnym Śląsku na korzyść Polski.

Treść porozumienia, które podpisali w imieniu śląskich samorządów prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski oraz prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Wojciech Korfanty jest z jedną z najbardziej znaczących postaci dwudziestowiecznej historii Polski. Pamięć o Nim i najwyższy szacunek dla Jego dokonań były inspiracją do podjęcia starań, aby w Stolicy Polski, gdzie pracował i gdzie zmarł, przypominać Jego działalność, dzięki której cześć Górnego Śląska znalazła się w Odrodzonej Polsce.

Korfanty był jednym z współtwórców tworzącego się Państwa Polskiego, a Jego postać należy pokazywać obok Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego czy Wincentego Witosa.

Wojciech Korfanty to niezłomny polski patriota, człowiek wielkich wartości, który był gotów poświęcić wolność i życie dla ideałów, w które wierzył.

Bezkompromisowy polityk, publicysta, wizjoner przyszłości, w której Śląsk jest częścią silnego Państwa Polskiego.

Przypomnienie Jego postaci, jak najszerszemu gronu – poprzez postawienie pomnika w Stolicy – będzie wyrazem szacunku dla Tego wielkiego człowieka, który do dzisiaj pozostaje i godnym autorytetem, i godnym naśladowania wzorem.

Mając na uwadze powyższe wyrażamy wolę współpracy przy budowie na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, w lokalizacji wskazanej przez Radę Miasta, pomnika Wojciecha Korfantego oraz deklarujemy współfinansowanie jego budowy.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search