Wszystkie

Razem dla Świętochłowic z Dawidem Kostempskim

W Świętochłowicach powstało Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic z Dawidem Kostempskim. Przedstawiciele Klubów Radnych Platformy Obywatelskiej i „Razem dla Świętochłowic z Dawidem Kostempski” oraz reprezentanci stowarzyszenia o tej samej nazwie zorganizowali konferencję prasową, podczas której odnoszono się ,m.in. do kwestii nieudzielenia Prezydentowi Świętochłowic absolutorium z tytułu wykonania budżetu roku ubiegłego.

Przewodniczącym zarządu nowego stowarzyszenia został dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach Wojciech Przetacznik.

- Jesteśmy organizacją o charakterze społeczno - samorządowym, skupiającą mieszkańców, którzy chcą aktywnie działać dla miasta - mówił Wojciech Przetacznik.

Więcej na temat stowarzyszenia i jego celów w najbliższym wydaniu Naszej Gazety.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search