Rozmawiali o bezpieczeństwie

W ramach współpracy świętochłowickich policjantów z Fundacją Polskich Rodzin odbyło się kolejne z cyklu spotkań z podopiecznymi fundacji. Tym razem, słuchaczami prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa były dzieciaki.. Po zajęciach dzieciaki dostały odblaski i upominkowe smycze.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search