Strażacy świętowali

W Muzeum Powstań Śląskich zorganizowano obchody święta Straży Miejskiej w Świętochłowicach. Podczas uroczystości wręczono listy gratulacyjne od prezydenta Świętochłowic - Dawida Kostempskiego oraz nagrodzono dwóch funkcjonariuszy, którzy zatrzymali złodziei na terenie ogródków działkowych ROD Zorza.

Dziś trudno sobie wyobrazić dobrze funkcjonujące miasto bez strażników, którzy przejęli do policji wiele zadań porządkowych oraz związanych z funkcjonowaniem tkanki miejskiej.  Lista zadań tej formacji z roku na rok wydłuża się. Dotyczą one m.in. ochrony środowiska, mienia publicznego. Dodatkowo strażnicy biorą udział w zabezpieczaniu wydarzeń w mieście, a także patrolują ulice wspólnie z policjantami. Ponadto pomagają bezdomnym, organizują zajęcia edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci oraz młodzieży. W tym roku strażnicy rozpoczęli też rowerowe patrole, dzięki czemu są bliżej mieszkańców. W najbliższym czasie szeregi świętochłowickiej Straży Miejskiej zasilą trzy osoby – jedna kobieta i dwóch mężczyzn. Prezydent miasta wręczył im służbowe legitymacje. Tak jak wszyscy strażnicy miejscy w Świętochłowicach będą oni pełnić służbę w nowym umundurowaniu.

W najbliższym czasie SM zamierza przeprowadzić akcję informacyjne skierowane do mieszkańców Świętochłowic. Ich celem będzie uświadomienie obowiązków i obowiązujących przepisów w kwestiach: spalania liści, sprzątania po swoich pupilach, zakazu palenia papierosów w określonych miejscach, a także segregacji odpadów.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search