„Tak” dla metropolii

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Dawida Kostempskiego do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego. Radni na „tak” zagłosowali jednomyślnie.

- Czekamy na to od lat. Ustawa daje możliwość pozyskania dodatkowych środków dla obszaru metropolitalnego. To kwota wyższa o co najmniej 400 mln zł rocznie dla śląskich miast - mówi Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic.

Radni byli podobnego zdania i poparli prezydenta. Wiceprzewodnicząca Gerda Król ze Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic podkreśliła: - Warto przypomnieć, że inicjatorem tego pomysłu niosącego pożytek dla społeczności całej aglomeracji było nasze miasto.

Radna dodała, że w związku metropolią ma nadzieję na poprawę transportu lokalnego. - Zaczęliśmy od wspólnego zakupu przez miasta energii elektrycznej. Czas na dalsze takie kroki. Pamiętajmy: duży może więcej.

Podobne uchwały podjęły inne miasta wchodzące w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Oprócz 14 miast GZM metropolię docelowo miałyby tworzyć także: Knurów, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Mikołów, Łaziska Górne, Bieruń, Będzin, Czeladź i Radzionków.

Związek metropolitalny wykonuje zadania w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związku, publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku, a także promocji.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search