Trzy świętochłowiczanki wśród najlepszych absolwentów

Agata Bucka, Magdalena Franik oraz Martyna Oszuścik ze Świętochłowic znalazły się w gronie najlepszych absolwentów roku akademickiego 2014/2015. Uroczystość odbyła się w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Podczas uroczystości absolwentki otrzymały pisma gratulacyjne od JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia oraz Dawida Kostempskiego Prezydenta Świętochłowic.

 

Wyróżnienia przyznane zostały przez dziekanów wydziałów m.in. za bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Pod uwagę brano także nagrody  i wyróżnienia o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.
Agata Bucka jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii na kierunku Psychologia. Studia ukończyła ze średnią ocen 4,91 i oceną celującą na dyplomie. Jak sama mówi – większość wolnego czasu poświęcała nauce, dlatego tym bardziej cieszy się, że została doceniona.
Magdalena Franik jest absolwentką Wydziału Teologicznego na kierunku nauki o rodzinie ze specjalnością mediator i asystent rodziny. Studia ukończyła ze średnią ocen 4,99 i celującą oceną na dyplomie. Wcześniej była uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego w Świętochłowicach. Dziś pracuje w zawodzie pomagając osobom starszym.
Martyna Oszuścik jest absolwentką Wydziału Teologicznego na kierunku nauki o rodzinie ze specjalnością mediator i asystent rodziny. Studia ukończyła ze średnią ocen 4,96 i oceną celującą. Jako asystent rodziny pomaga świętochłowiczanom pokonywać trudności wychowawcze.
Podczas uroczystości wręczano także nagrody w trzeciej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”. Zwycięzcą został Paweł Bajtlik, absolwent Wydziału Etnografii i Nauk o Edukacji. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach było jednym z fundatorów nagród dla wszystkich osób biorących udział w tym plebiscycie.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search