Uczniowie zachęcają do nauki chińskiego

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Świętochłowicach zorganizowano warsztaty w ramach  programu „Ucz się z nami chińskiego”. Moderatorami projektu są uniwersyteckie klasy licealne, które uczą się języka chińskiego.

Warsztaty miały na celu przybliżenie młodszym kolegom z gimnazjum zagadnień tematycznie związanych z Chinami i kulturą tego kraju. Podczas zajęć młodzież miała okazję przyswoić sobie podstawowe informacje o języku chińskim i tradycji tego państwa.

Uczniowie mieli również możliwość sprawdzenia swoich predyspozycji językowych. Po wysłuchaniu krótkiej prezentacji o sposobach rozróżniania chińskich tonów, samodzielnie próbowali posługiwać się podstawowymi zwrotami w praktyce, ćwiczyli też pisanie chińskich znaków. Uwzględniając specyfikę chińskiej pisowni, zadanie to dla niektórych okazało się nie lada wyzwaniem.

Gimnazjaliści z dużym zaangażowaniem wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez swoich starszych kolegów. Organizatorzy mają w planach kolejne zajęcia tego typu, bo jak sami gimnazjaliści podkreślali „warto uczyć się języka chińskiego”.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search