Więcej pieniędzy dla klubów

Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic przyznał dotacje na rok 2018 dla klubów i stowarzyszeń sportowych na realizację zadania własnego gminy „Tworzenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Świętochłowice”.

Z każdym rokiem zwiększana jest pula pieniędzy przeznaczona na sport w Świętochłowicach. W tym roku w budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 700 tys. zł. To o 40 tys. zł więcej niż w ubiegłym. W 2011 roku między wszystkie stowarzyszenia i kluby sportowe rozdysponowano 131 tys. zł.

Dotacje mogą zostać wykorzystane na: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwo w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych do celów szkolenia sportowego oraz wynagrodzenie kadry szkoleniowej.

1. Młodzieżowe Stowarzyszenie „Śląsk” Świętochłowice 150 tys. zł.
2. Miejski Klub Sportowy „Śląsk” Świętochłowice 215 tys. zł.
3. Świętochłowicki Klub Sportowy „Naprzód Lipiny” 140 tys. zł.
4. Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Skałka-Śląsk” Świętochłowice 35 tys. zł.
5. Uczniowski Klub Sportowy „Judo Świętochłowice” 25 tys. zł.
6. Świętochłowicki Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód Lipiny” 15 tys. zł.
7. Uczniowski Klub Sportowy „Taekwon-do” Świętochłowice 30 tys. zł.
8. Uczniowski Klub Sportowy Sztuk Walk „Ronin” Świętochłowice 15 tys. zł.
9. Stowarzyszenie KRS TKKF „Tytan Świętochłowice” 15 tys. zł.
10. Śląski Klub Sportowy Petanque „Carbon” Katowice 5 tys. zł.
11. Uczniowski Klub Sportowy „Wolę Volley” Świętochłowice 25 tys. zł.
12. KRS TKKF „Wypoczynek” Świętochłowice 5 tys. zł.
13. Towarzystwo Sportowe „Floramator” Świętochłowice 5 tys. zł
14. Uczniowski Klub Sportowy Sztuk Walk „Kempo” Świętochłowice 5 tys. zł.
15. Uczniowski Klub Sportowy „Seidokai” Świętochłowice 10 tys. zł.
16. Śl. Stow. Sztuk i Sportów Walk oraz Samoobrony „BUSHIDOKAN” Świętochłowice 5 tys. zł.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search