Więcej pracy

Stopa bezrobocia w Świętochłowicach spada. Takie wnioski płyną z danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny. Z kolei Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej określa świętochłowicki PUP mianem najskuteczniejszego w Polsce.

Według statystyk pod koniec października wskaźnik bezrobocia w naszym mieście wyniósł 15 proc. To o 4,4 proc. mniej niż na początku roku (19,4 proc). Spadek o 3 proc. odnotowano także w odniesieniu do danych za październik 2013 roku (17,9 proc).

Tej tendencji towarzyszy zmniejszająca się liczba osób bezrobotnych w mieście. Na koniec października br. w rejestrach PUP figurowało 1921 osób, czyli o 503 mieszkańców Świętochłowic mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (2415 osób).

- Na pozytywną tendencję wpływa wiele czynników ekonomicznych. Duże znaczenie ma wsparcie finansowe dla przedsiębiorców zatrudniających osoby bezrobotne - wyjaśnia Hanna Przewoźniak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach.

- Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach jest najskuteczniejszym PUP w Polsce pod względem efektywności kosztowej przy jednoczesnym osiągnięciu efektywności zatrudnieniowej na poziomie 74,9 proc. - dodaje.

Warto pamiętać, że w mijającym roku z różnych form wsparcia finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystało prawie 750 bezrobotnych osób (385 staży, 136 szkoleń, 110 prac społecznie użytecznych, 70 robót publicznych, 26 dotacji, 22 refundacje).

Osoby poszukujące pracy mogą otrzymywać wsparcie dzięki pozyskanym pieniądzom. W tym roku do PUP z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły 4 mln zł. (fj)

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search