Wspólna decyzja – boisko przy Chopina

Prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski w SP nr 3 spotkał się z mieszkańcami  os. Ustronie. Podczas rozmów, które miały charakter konsultacji społecznych, poruszano kwestie związane z lokalizacją mającego powstać w tym rejonie boiska sportowego oraz inne sprawy ważne dla lokalnej społeczności.

Prezydent zaproponował dwie lokalizacje dla nowego obiektu – przy ul. Górniczej i Chopina, na terenie byłych kortów tenisowych. Mieszkańcy opowiedzieli się za drugą z nich. Boisko ma powstać jesienią przyszłego roku. W najbliższych dniach natomiast, w sąsiedztwie niedawno wybudowanego placu zabaw zamontowane zostaną urządzenia do ćwiczeń, tworząc „siłownię pod chmurką”.

W trakcie dyskusji poruszano także sprawy organizacji ruchu na osiedlu i budowy parkingu. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych Grażyna Ciesiołka  przedstawiła projekt zmiany organizacji ruchu i parkowania na osiedlu Ustronie. Zakłada on udrożnienie ruchu w tym rejonie poprzez wprowadzenie ulic jednokierunkowych, wydzielenie pasów do parkowania wzdłuż ulic, poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Górnicza, Sikorskiego, Morcinka oraz wybudowanie parkingu przy ul. Chopina w rejonie SP3. Prezydent zaprosił zainteresowane osoby do urzędu w celu zapoznania się z projektem i naniesienia uwag.

Mieszkańcy poruszali też problemy związane z rozliczaniem wody, odbiorem śmieci, a także doskwierającym w ostatnim czasie fetorem, za który odpowiedzialna jest odzyskująca odpady firma działająca na terenie Rudy Śląskiej. Prezydent zapewnił, że trwa postępowanie administracyjne mające skutkować wycofaniem pozwolenia na prowadzenie tej działalności.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search