Zimny czyli suchy prysznic

W dwóch budynkach, których mieszkańcy zalegali z opłatami, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odcięło dopływ wody. Na nierzetelnych lokatorów ta informacja podziałała, jak przysłowiowy zimny prysznic. Od razu wzrosło zainteresowanie montażem wodomierzy przedpłatowych.

Pod koniec marca w budynkach przy ul. 1 Maja i Kaliny 38 pojawili się monterzy z ChŚPWiK i odcięli dopływ wody. Lokatorzy chyba nie byli zaskoczeni, bo sami zgotowali sobie taki los. Od kilku miesięcy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach ostrzegało, że zamierza skutecznie chronić interesy mieszkańców, regulujących opłaty w terminie i odpowiedniej wysokości. Nieuczciwi lokatorzy jeszcze do niedawna czuli się bezkarni, ponieważ za niepłacenie rachunków nikt nie mógł im zakręcić kranów. CHŚPWiK wystawiało zbiorczą fakturę za wodę zużytą we wszystkich budynkach należących do MPGL. W skali miesiąca kwota ta wynosiła około 300 tys. zł. Wodni „pajęczarze” lali wodę na koszt spółki, czyli pozostałych mieszkańców. Ta sytuacja zmieniła się w listopadzie ubiegłego roku. MPGL podpisało z ChŚPWiK nową umowę, która pozwala traktować każdy budynek, jako osobny punkt poboru wody i rozliczać go indywidualnie.

Skończyła się zbiorowa
(nie)odpowiedzialność.

W specjalnej akcji informacyjnej przeprowadzonej wśród mieszkańców oraz w mediach, Spółka informowała o konsekwencjach, jakie czekają za nieregulowanie opłat za wodę. Ci, którzy sądzili, że są to jedynie czcze pogróżki, srodze się zawiedli. Na razie odcięto wodę w dwóch kamienicach, ale to dopiero początek akcji. Mieszkańcy budynku przy ul. 1 Maja 11 próbują naprawić swój błąd. Zapłacili niewielką część zadłużenia i proszą o zamontowanie w ich mieszkaniach wodomierzy przedpłatowych. To kolejny dowód na to, że MPGL idzie dobrą i skuteczną drogą. Spółka zamierza na szeroką skalę montować wodomierze przedpłatowe w zarządzanych przez siebie budynkach. Zasada działania takiego urządzenia jest prosta i oparta na regule: płacisz - masz. Wodomierze instalują w domach pracownicy MPGL. Lokator w siedzibie Spółki musi z góry zapłacić za pięć metrów sześciennych wody. Otrzyma wtedy kod pozwalający na odblokowanie urządzenia. Po zużyciu czterech metrów sześciennych, wodomierz zacznie sygnalizować, że wkrótce zawór zostanie zamknięty.

 

ROBERT Błaszczyk, Prezes Zarządu MPGL
Wodomierze przedpłatowe nie są formą represji wobec lokatorów, ale jednym z najskuteczniejszych sposobów na zracjonalizowanie zużycia wody. Na szeroką skalę są one stosowane w krajach o dużym deficycie wody. Wodomierze przedpłatowe uczą oszczędzania i szanowania wody.

 

Arkadiusz Laska, kierownik Zakładu Remontowego MPGL
Coraz więcej lokatorów prosi nas o montaż wodomierzy przedpłatowych. To bardzo racjonalne podejście, uczące odpowiedzialności i pozwalające na uniknięcie kłopotów. Wkrótce rozpoczniemy montaż wodomierzy najnowszej generacji, których nie można rozregulować ani zakłócić im pracy. Urządzenie natychmiast sygnalizuje o próbach nielegalnego majstrowania przy nim.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search