Zrównoważony budżet

Przeważającą większością głosów Rada Miejska na poniedziałkowej sesji przegłosowała budżet na 2016 rok. Dochody jakie miasto uzyska w przyszłym roku to niemal 185 mln zł. Tyle samo wyniosą planowane wydatki. Słowem to będzie zrównoważony budżet. Warto też podkreślić, że w mieście od kilku lat tak przychody, jak i wydatki sukcesywnie, podobnie jak nakłady inwestycyjne. To dobra wiadomość.

- Budżet jest zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych. Równoważy rozwój miasta. Zaplanowane, w nim i wieloletniej prognozie finansowej, inwestycje w przyszłości będą istotnie stymulować gospodarkę Świętochłowic - podkreśliła podczas sesji radna Urszula Owoc-Kania, przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej.

Tylko na inwestycje przeznaczonych zostanie 18 mln zł. Część tych środków to wkład własny gminy w inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską w 85 procentach. To zaś oznacza, że

rozpoczęte inwestycje będą warte nawet kilkadziesiąt milionów złotych.

Gmina będzie w przyszłym roku przygotowywać się też do największych inwestycji w następnych latach, także tych z wykorzystaniem środków z aktualnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

W budżecie zapisano, m.in. 400 tys. zł na projekt przebudowy stadionu im. Pawła Waloszka. Sama inwestycja jest planowana na lata 2017-18. Ma na celu powrót profesjonalnej ligi żużlowej do Świętochłowic. Będzie spełnieniem marzeń środowisk sportowych i mieszkańców. Jednocześnie to realizacja obietnicy wyborczej prezydenta Dawida Kostempskiego.

Ważne miejsce w planach inwestycyjnych władz miasta zajmuje też rewitalizacja stawu Kalina, która nigdy nie została zarzucona, wręcz przeciwnie nacisk na jej dokończenie wzrósł wraz ze wzmożonymi zabiegami o nowe środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel.

Trzeba podkreślić, że budżet pozytywnie przeszedł weryfikację w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Większy z roku na rok poziom inwestycji wskazuje na to, że miasto umiejętnie wykorzystuje środki budżetowe i dobrze pozyskuje środki zewnętrzne, tak te unijne, jak i krajowe. (BL)

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search