Są wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim w Świętochłowicach na rok 2022. „Żużlowy projekt” zwycięskim zadaniem inwestycyjnym

Świętochłowicki magistrat opublikował wyniki głosowania na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wśród zwycięskich wniosków, czyli takich, które trafią do realizacji, dominują projekty społeczne i jeden inwestycyjny z liczbą 2764 głosów.

BO Świętochłowice wyniki

W Świętochłowicach zostanie zrealizowanych łącznie 6 zadań. 5 z nich to projekty społeczne, jeden to projekt inwestycyjny.

Wśród zwycięskich projektów społecznych w 2022 roku zrealizowane zostaną następujące z nich:

- „Zostań mistrzem” – darmowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Teakwon-do i tańca dla dzieci młodzieży szkolnej ze Świętochłowic (2644 głosy),

- „Więcej książek” (780 głosów),

- „Gry bez prądu” (298 głosów),

- „Zgoda dla pszczół i owadów” – warsztaty (239 głosów),

- Zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED dla mieszkańców Lipin, podniesienie kwalifikacji drużyny Gryfnego Patrolu (91 głosów).

Zdecydowanie najwięcej głosów zostało oddanych na projekt inwestycyjny dotyczący modernizacji toru żużlowego na OSiR „Skałka” (zebrał 2764 głosy).

Szczegóły głosowania dostępne są na stronie: https://swietochlowice.budzet-...