Świętochłowice stawiają na edukację regionalną. W dwóch szkołach uczniowie skorzystają z nowej oferty zajęć

„Świętochłowice - śląskie miasto w sercu regionu. Miejski program edukacji regionalnej” taki tytuł zapowiada nową ofertę zajęć z edukacji regionalnej. W dwóch szkołach w Świętochłowicach taki program ma ruszyć już od września.

I LO Świętochłowice po śląsku

Równo tydzień pozostał do września, wakacje nieubłaganie się kończą. Dla uczniów klas pierwszych dwóch szkół w naszym mieście – I LO im. J. Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Świętochłowicach oraz ZSO w Świętochłowicach nowy rok przyniesie także zmiany. Wraz z rozpoczęciem nauki w obu wymienionych placówkach mają rozpocząć się zajęcia z edukacji regionalnej. O nowym programie dla uczniów poinformował prezydent miasta Daniel Beger.

Już za tydzień rozpocznie się nowy rok szkolny. Dla uczniów klas I I LO im. J. Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Świętochłowicach oraz ZSO w Świętochłowicach będzie to wyjątkowy start, ponieważ dopięliśmy dziś dla nich na ostatni guzik nową ofertę, w ramach której otrzymają dodatkowe zajęcia: „Świętochłowice - śląskie miasto w sercu regionu. Miejski program edukacji regionalnej” – czytamy na profilu facebookowym prezydenta miasta.

Zajęcia mają zwrócić uwagę młodych świętochłowiczan na bogatą historię naszego miasta, a także rozbudzić w nich zainteresowanie regionem i swoją małą ojczyzną. Program obejmowałby zajęcia prowadzone przez dwa lata. W programie zajęć znalazłyby się zagadnienia poruszające następujące tematy:

- dawne dzieje Świętochłowic i poszczególnych dzielnic,

- historia rodów magnackich, które przyczyniły się do rozwoju miasta,

- górnośląskie zwyczaje świąteczne, kulinarne, religijne,

- wycieczki do miejsc historycznych,

- spotkania ze znanymi osobistościami itp.

Pomysł na wprowadzenie programu związanego z edukacją regionalną jest pokłosiem rozmów prowadzonych między prezydentem a świętochłowickimi twórcami i autorami książek - Moniką Kassner i Marianem Piegzą, jak również krytykiem literackim i blogerem Adamem Szają.

Autorką miejskiego programu edukacji regionalnej i jednocześnie go prowadzącą będzie wspomniana wcześniej Monika Kassner.

Dzięki dwuletnim spotkaniom uczniowie poznaliby historię naszego miasta i rozbudziliby poczucie tożsamości regionalnej. Rodzina i środowisko lokalne stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka. Stworzenie więzi z miejscem naszego zamieszkania jest szczególnie istotne. Kształtuje postawę zaangażowania w sprawy własnego środowiska. Taki program z pewnością przyniesie korzyści dla młodych pokoleń.