Uczniowie będą się kształcić w zawodach: murarz, malarz, cieśla. Podpisano umowy patronackie pomiędzy świętochłowickimi przedsiębiorstwami a placówkami oświatowymi

Umowy patronackie pomiędzy świętochłowickimi przedsiębiorcami a Zespołem Szkół Technicznych i Zawodowych im. A. Świdra Świętochłowicach oraz Zespołem Edukacji Wspomagającej zostały podpisane. Uczniowie będą się kształcić m.in. w takich zawodach jak: murarz-tynkarz, malarz, cieśla, dekarz czy malarz.

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dr Janusz Michałek, Daniel Beger prezydent Świętochłowic oraz Ewa Forystek-Zabojszcz- przewodnicząca Rady Biznesu przy prezydencie miasta Świętochłowice podpisali wczoraj umowy patronackie pomiędzy świętochłowickimi przedsiębiorstwami a placówkami oświatowymi. Na ich mocy uczniowie będą się kształcić w zawodach: murarz-tynkarz, malarz, cieśla, dekarz, malarz, betoniarz-zbrojarz, pracownik robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, elektromonter, monter izolacji budowlanych, monter konstrukcji budowlanych, ślusarz, elektromechanik, monter sieci i instalacji sanitarnych.

Finalnie podpisano dwa dokumenty pomiędzy PROFI-INSTAL HOMES Sp. z o.o. a Zespołem Szkół Technicznych i Zawodowych oraz Zespołem Edukacji Wspomagającej Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym PERFEKT a ZSTiZ oraz ZEW.

Współpraca wymienionych podmiotów ma przynieść korzyści w zdobyciu umiejętności praktycznych i wykorzystaniu ich na rynku pracy.