Zabierz głos w debacie o stanie Świętochłowic. Przyjmowane są zgłoszenia

W Świętochłowicach nieczęsto jest okazja, by mieszkańcy mogli zabierać publicznie głos na tematy dotyczące stanu miasta, problemów, z jakimi się borykają czy ważnych dla nich i dla miasta tematów. Taka nadarzy się w najbliższy poniedziałek, 13 czerwca 2022 roku, podczas jednej z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w tym roku. Tego dnia, radni będą głosować nad absolutorium oraz wotum zaufania dla prezydenta Daniela Begera. Głos mieszkańców może mieć wpływ również na decyzje radnych.

Świętochłowice Centrum

Jak wziąć udział w debacie?

Jak informuje świętochłowicki magistrat, mieszkańcy, którzy zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy (zgodnie z art. 28aa ust 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.) muszą złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach pisemne zgłoszenie.

Powinno ono zawierać zamiar wzięcia udziału w debacie oraz dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania. Co bardzo ważne – zgłoszenie to musi zawierać listę poparcie 50 innych osób. Szczegółowe informacje są na stronie Urzędu Miejskiego. Tam również dostępne są do pobrania druki zgłoszenia udziału w debacie oraz klauzuli dotyczącej zgody na upublicznienie wizerunku.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej dzień przed sesją Rady Miejskiej, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. W debacie może zabrać głos 15 mieszkańców.

O czym będzie ta debata?

Debata będzie dotyczyć "Raportu o stanie Gminy Świętochłowice za rok 2021", który dostępny jest TUTAJ. Zawiera przygotowane przez Urząd Miejski informacje o działaniach dotyczących rozwoju miasta, inwestycji, infrastruktury, mienia należącego do gminy, a także przedsiębiorczości.

W dokumencie przeczytamy również o tym, co działo się w finansach, gospodarce komunalnej, ekologii, kulturze, oświacie, sporcie oraz w sektorach opieki zdrowotnej, opieki społecznej, bezpieczeństwa i ochrony ludności.

Czy warto wziąć udział w debacie?

Jest to okazja, aby publicznie zadać pytania władzom miasta oraz innym osobom decyzyjnym w gminie. Zwłaszcza, że mieszkańcy nieczęsto otrzymują odpowiedzi w sprawach, które są dla nich ważne. To również szansa na zainteresowanie opinii publicznej innym punktem widzenia, niż ten prezentowany przez władze miasta czy miejskich radnych.

Sesja Rady Miejskiej jest transmitowana w internecie, a obrady śledzi wielu mieszkańców. Posiedzenia są również rejestrowane przez lokalną telewizję. Dyskusja pozostanie więc w sieci, a do omawianych spraw będzie można łatwo wrócić.

czytaj więcej:

Węgiel

Dodatek węglowy w Świętochłowicach. Kiedy ruszą wypłaty?

Daniel beger i bartosz karcz

Echa sesji absolutoryjnej. Karcz rozegrał Begera

Jacek Kamiński

Zmiana w miejskich spółkach. MPGK i MPUK mają nowego szefa

Marcin Banot

Spiderman ze Świętochłowic znów podbija Paryż. Zobacz to!

Wspinaczka na budynek Polsatu

On jest niemożliwy! Zobacz jak wspiął się na budynek Polsatu

Dts

Tak zmieni się DTŚ i dojazd do Lipin. Zobacz specjalne wideo

Sw urzad

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w...