100. rocznica pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego

Sto lat temu, 10 października 2022 r., odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu Śląskiego. W Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach odbędzie się rekonstrukcja historyczna tego wydarzenia.

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Sejm Śląski

Pierwsze wybory do Sejmu Śląskiego odbyły się 24 września 1922 r., a jego pierwsze posiedzenie 10 października 1922 r. Zasiadali w nim posłowie: Bloku Narodowego (18 posłów), Polskiej Partii Socjalistycznej (8 posłów), Narodowej Partii Robotniczej (7 posłów), Deutsche Katholische Volkspartei (6 posłów), Deutsche Partei (6 posłów), Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei (2 posłów) i Polskiego Stronnictwa Ludowego (1 poseł).

Obrady Sejmu Śląskiego otworzył premier Julian Nowak, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Po nim przemawiał Wojciech Korfanty. Pierwszym marszałkiem Sejmu Śląskiego wybrany został Konstanty Wolny związany z chadecją.

Rekonstrukcja pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego

W setną rocznicę pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego, 10 października 2022 r., w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach odbędzie się rekonstrukcja historyczna tego wydarzenia w wykonaniu Stowarzyszenia Zabytkowe Rowery Zabrze. Początek o godz. 11.30.

Sejm Śląski utworzono na mocy Statutu Organicznego Województwa Śląskiego – ustawy konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego z 15 lipca 1920 r. Powołanie go do życia stanowiło konsekwencję nadania województwu śląskiemu autonomii. Wyrażała się ona m.in. możliwością ustanawiania w niektórych dziedzinach życia publicznego odrębnych praw oraz decydowania o ewentualnym zastosowaniu w województwie śląskim ustawodawstwa ogólnopolskiego.

Sejm Śląski powoływał Radę Wojewódzką i posiadał władzę legislacyjną na terenie województwa śląskiego, przy czym polityka zagraniczna i sprawy wojskowe wyjęte były spod jego kompetencji i podlegały Sejmowi RP. Do kompetencji Sejmu Śląskiego należały wszystkie ustawy w zakresie szkolnictwa, policji, wód, organizacji administracji wojewódzkiej i samorządu, rolnictwa czy wyznań. Sejm Śląski był także uprawniony do wydawania przepisów cywilnych i karnych w zakresie swojej właściwości.

Świętochłowice Lipiny

Może Cię zainteresować:

Święto dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach

Autor: Redakcja NGS24

04/10/2022

Świętochłowice Historyczne murale

Może Cię zainteresować:

Historyczne murale w Świętochłowicach

Autor: Redakcja NGS24

23/09/2022