25 stycznia odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

Sesja RM 2048x1458

Na poniedziałek 25 stycznia zapowiedziano kolejną już, XXXVI sesję Rady Miejskiej. Rozpocznie się o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Szczegółowo program obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz XXXV sesji Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2021 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021-2036.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi, przyjętego uchwałą nr XV/142/15 z dnia 25.11.2015 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Świętochłowice do 2030 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminy Świętochłowice z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia w Świętochłowicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 13. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym od dnia 12 grudnia 2020 r. do 19 stycznia 2021 r.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Zakończenie sesji.

czytaj więcej:

Marcin Banot

Spiderman ze Świętochłowic znów podbija Paryż. Zobacz to!

Wspinaczka na budynek Polsatu

On jest niemożliwy! Zobacz jak wspiął się na budynek Polsatu

Dts

Tak zmieni się DTŚ i dojazd do Lipin. Zobacz specjalne wideo

Jubileuszowy rajd świętochłowickiego Kochana. Liceum obchodzi 75 lecie istnienia

Jubileuszowy rajd świętochłowickiego „Kochana”

Wpadł diler ze Świętochłowic Miał tysiące działek narkotyków

Wpadł diler narkotków ze Świętochłowic. Miał tysiące działek

Ukradli z supermarketów papierosy i alkohol za 170 tys zł Wpadli dzięki policjantom ze Świętochłowic

Ukradli z supermarketów papierosy i alkohol za 170 tys. zł!

O tradycji Bożego Ciała. Najpiękniejsza procesja jest w Lipinach

O tradycji Bożego Ciała