Akcja Narodowego Czytania 2021 w Świętochłowicach. Odczytano fragmenty lektury „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej była lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania. W Świętochłowicach akcja odbyła się 5 września na terenie OSiR „Skałka” podczas niedzielnego pikniku.

Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna w Świętochłowicach włącza się w akcję Narodowego Czytania. Tym razem odczytano fragmenty utworu „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej podczas niedzielnego pikniku organizacji pozarządowych. Na terenie „Skałki” odbył się także kiermasz książek.

Utwór „Moralność pani Dulskiej” szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło piętnuje obłudę i zakłamanie. Pojęcie „dulszczyzna”, które weszło do języka polskiego za pomocą książki Zapolskiej, oznacza dbanie wyłącznie o pozory, podwójną moralność. Sztuka Zapolskiej wzbogaca literaturę polską o ważną refleksję społeczną i to właśnie ona została wybrana do dziesiątej, jubileuszowej odsłony Narodowego Czytania. Patronat honorowy nad akcją objęła para prezydencka.