Bezpieczne ferie w Świętochłowicach

Uczniowie ze świętochłowickich szkół poznali zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas ferii zimowych. Swoją wiedzą w tym zakresie przekazali im strażacy, policjanci, ratownicy wodni i strażnicy miejscy.

UM Świętochłowice
Bezpieczne ferie swietochlowice

23 stycznia służby oraz Miejski Zarząd Oświaty ponownie zainicjowały akcję "Bezpieczne Ferie" dedykowaną uczniom szkół podstawowych z Świętochłowic. W tej profilaktycznej inicjatywie wzięli udział funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, drużyna WOPR i specjalni goście. Na terenie OSiR "Skałka" przeprowadzono prelekcje i pokazy, skupiające się na bezpiecznych zachowaniach podczas zbliżających się ferii zimowych.

Rozpoczęcie wydarzenia stanowiła prezentacja prof. dr hab. Aleksandry Wentkowskiej, terenowego przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich przy Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, która dodatkowo specjalizuje się w szkoleniu psów poszukiwawczo-ratowniczych. W trakcie prezentacji zaprezentowano umiejętności jej podopiecznego, Herosa – psa poszukiwawczo-ratowniczego.

Kolejne punkty programu obejmowały prelekcje i pokazy strażaków ze Świętochłowic, skupiające się głównie na bezpieczeństwie w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych. Strażacy demonstrowali techniki ratowania osób załamanych przez lód, prezentując również sprzęt ratowniczy. Uczniowie otrzymali informacje na temat postępowania w przypadku tonięcia lub załamania się lodu oraz dowiedzieli się, jak wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia.

Dodatkowo, strażacy przygotowali stanowisko do nauki pierwszej pomocy, umożliwiając młodzieży zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Również ratownicy WOPR poprowadzili ćwiczenia z rzutką ratowniczą.

Działania Policji skupiły się na profilaktyce przeciwdziałania zażywaniu substancji uzależniających.