Budżet Świętochłowic na 2023 r.

Wszystko drożeje, ale w Świętochłowicach chcą mniej wydawać. Dochody budżetu miasta na 2023 r. mają być wyższe niż planowano na ten rok, ale niższe mają być wydatki. Znacznie mniejszy ma być także deficyt.

Urzad Miejski w Swietochlowicach

Planowane dochody budżetu Świętochłowic na 2023 r. wynoszą 316.428.307,29 zł, a wydatki 334.903.259,03 zł. Deficyt w wysokości 18.474.951,74 zł ma zostać sfinansowany m.in. przychodami z emisji obligacji, pożyczek czy tzw. wolnych środków. Co ciekawe planowane dochody są wyższe, niż budżecie przyjętym na rok 2022, z kolei planowane wydatki niższe. Rok temu dochody miasta ustalono na 305.345.317,66 zł, a wydatki 337.906.301,51 zł.

Ponad 30 proc. budżetu na pensje urzędników

Ponad 30 proc. przyszłorocznych wydatków budżetu to wynagrodzenia (przede wszystkim dla urzędników) i naliczane od nich składki – na ten cel zaplanowano 113.644.456,28 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne 75.400.928,00 zł.

W uchwale budżetowej znalazły się takie zadania inwestycyjne, jak: przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ), przebudowa ulicy Łagiewnickiej", rozbudowa ulicy Zielonej, modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" i termomodernizacja budynku OSiR "Skałka".

Świętochłowice Urząd Miejski

Może Cię zainteresować:

Podwyżki dla urzędników ze Świętochłowic. Wyższe wynarodzenia już w grudniu

Autor: Redakcja NGS24

13/12/2022

Świętochłowice Katowicka 1910

Może Cię zainteresować:

Ulica Katowicka w Świętochłowicach na starych fotografiach i pocztówkach

Autor: Redakcja

20/12/2022