Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach świętuje swoje 10-lecie podczas II Gali Inicjatyw: „Bo twój ruch ma znaczenie”

II Gala Inicjatyw pod hasłem „Bo twój ruch ma znaczenie” była okazją do wyróżnienia uczestników projektów realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach. Dzięki inicjatywom CIS mieszkańcy Świętochłowic m.in. zwiększają swoją aktywność zawodową i zdobywają nowe kwalifikacje.

10 września odbyła się II Gala Inicjatyw pod hasłem „Bo twój ruch ma znaczenie”. Była świetną okazją do wyróżnienia uczestników projektów realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach. Dzięki inicjatywom CIS mieszkańcy Świętochłowic m.in. zwiększają swoją aktywność zawodową i zdobywają nowe kwalifikacje.

Gala Inicjatyw połączona była z uroczystością z okazji 10-lecia działalności Centrum Integracji Społecznej i zorganizowana w mieście po raz drugi. Jednostka Centrum Integracji Społecznej przy ul. Sądowej 1 rozwija się prężnie, działa od 2011 roku. Zajmuje się pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wśród działań CIS wymienić trzeba realizację licznych projektów reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych właśnie wykluczeniem. Jak widać, efekty pracy Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach pokazują, że taka instytucja jest potrzebna.

Wśród zaproszonych na galę gości znaleźli się pracownicy i podopieczni placówki, władze miejskie czy świętochłowickie organizacje pozarządowe. Uroczyste podziękowania i gratulacje złożyli także: Dorota Tobiszowska – senator RP, Monika Rosa – posłanka na sejm RP, Danuta Sobczyk – pełnomocnik marszałka województwa śląskiego oraz Michał Gramatyka – poseł na sejm RP, a także przedstawiciele świętochłowickich firm, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.