Co mieszkańcy oddają do PSZOK-u w Świętochłowicach?

Pod koniec grudnia 2021 r. w Świętochłowicach uruchomiono nowy PSZOK. Oddano tam już kilka ton odpadów. Co tam przywożą mieszkańcy miasta?

fot. UM w Świętochłowicach
PSZOK Świętochłowice

PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, działa przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach od 21 grudnia 2021 r. Do końca ubiegłego roku odpady oddało tam 98 mieszkańców miasta. Z kolei w styczniu tego roku, pierwszym pełnym miesiącu działania punktu, kolejnych 239 – informują urzędnicy z Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami świętochłowickiego Urzędu Miejskiego.

- Takie dane cieszą, bo pokazują, że zależy nam na odpowiednim segregowaniu śmieci oraz na czystym środowisku – podkreślają w świętochłowickim magistracie.

Co trafiło do nowego PSZOK-u w Świętochłowicach?

Jak wyliczają urzędnicy ze Świętochłowic w styczniu do PSZOK-u przy ul. Szpitalnej trafiło:

 • 96 sztuk opon przyjętych w punkcie
 • 6 ton 620 kg przyjętych odpadów wielkogabarytowych
 • 2 tony 760 kg przyjętego gruzu

Drugi świętochłowicki PSZOK działa przy ul. Wojska Polskiego, obok wysypiska śmieci. Od 1 kwietnia 2022 r. każdy mieszkaniec, który odda do PSZOK-u jedną zużytą rzecz, otrzyma za to naklejkę. Miejscy urzędnicy dodają, że po zebraniu sześciu naklejek czeka nagroda.

Co można oddać do PSZOK-u?

Do obu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świętochłowicach można oddać:

 • odpady poremontowe takie jak gruz, kafelki, zaprawy
 • kleje, farby, rozpuszczalniki, oleje, tusze
 • sprzęt elektroniczny i elektryczny (np. zepsute telewizory, lodówki, świetlówki, lampki)
 • gabaryty – np. meble, materace, dywany
 • opony
 • leki i chemikalia
 • akumulatory, baterie
 • tekstylia