Co z rozbudową Muzeum Powstań Śląskich? Na przygotowanie projektu potrzebne jest 246 tysięcy złotych

Niedawno minęły dwa lata od czasu, gdy miasto ogłosiło zamiar rozbudowy świętochłowickiego Muzeum Powstań Śląskich. Przypomnijmy, że chodzi o adaptację do celów muzealnych pustego obecnie budynku byłego szpitala, znajdującego się tuż obok. Niestety, sprawa nie posunęła się do przodu, mimo iż muzeum otrzymało już część środków na wykonanie projektu tej inwestycji.

Wikipedia
Muzeum Powstań Śląskich

Szansą na rozwój muzeum było podpisanie umowy z województwem śląskim, dzięki której instytucja ta finansowana jest w połowie przez miasto Świętochłowice, a w połowie przez województwo. Podpisując ją marszałek Jakub Chełstowski wyraził nadzieję, że dzięki temu muzeum zyska nowe możliwości i środki, by przybliżać historię wydarzeń, które przyczyniły się do odbudowy Polski.

Co z pieniędzmi na inwestycję?

Prezydent Daniel Beger deklarował w lipcu 2020 roku, że miasto Świętochłowice złożyło już wniosek o środki na rozbudową muzeum z Funduszy Norweskich. Planowany koszt inwestycji miał wynieść 8 mln zł.

– Mamy drugi budynek, który możemy zagospodarować. Zamierzamy zwiększyć powierzchnię muzealną, bo obecnie część eksponatów po prostu się tam nie mieści, a chcielibyśmy żeby odwiedzający nasze muzeum mogli zobaczyć je wszystkie – informował prezydent.

Dziś okazuje się, że placówka ta gotowa jest do rozpoczęcia działań związanych z przygotowaniem projektu, a wsparcia finansowego na ten cel udzieliło też województwo śląskie, jednak procedura nie może wystartować, bo od kwietnia 2022 r. z odpowiedzią w tej sprawie zwleka gmina Świętochłowice, która również miała na ten cel desygnować pieniądze.

Muzeum czeka, miasto milczy

Adrian Blondzik, zastępca dyrektora muzeum, informuje, że obecnie placówka jest na etapie pozyskiwania środków finansowych na przygotowanie projektu przebudowy budynku dawnego szpitala. Przedmiotem projektu będzie przebudowa dawnego ambulatorium, a po zakończonych robotach budowlanych i wyposażeniu w niezbędny sprzęt, przygotowanie nowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i szkoleniowej.

W przebudowanym budynku miały znaleźć się sale wystawiennicze i muzealne, pomieszczenia biurowe i administracyjne oraz magazyny. Dodatkowo przewidziano miejsce na prowadzenie badań naukowo-badawczych. Na przygotowanie dokumentacji potrzebne są środki w wysokości 246 000 zł.

– Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach otrzymało dofinansowanie na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. Poprawa stanu technicznego Muzeum Powstań Śląskich” z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 150 000 zł. 4 lipca 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Śląskim, a Muzeum Powstań Śląskich na udzielenie dotacji celowej na realizację wyżej wymienionego zadania. Pismem z dnia 14 kwietnia 2022 roku Muzeum Powstań Śląskich zwróciło się do Prezydenta Świętochłowic z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na rok 2022 w kwocie 99 690 zł. Ponowne zapytanie w tej sprawie zostało skierowane do Pana Prezydenta w dniu 1 czerwca 2022 roku. Niestety, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji odnośnie przyznania lub nieprzyznania dotacji – czytamy w przesłanej do redakcji korespondencji.

Natomiast Urząd Miasta wstrzymał się od odpowiedzi. Ze względu na sezon urlopowy urzędników nie otrzymaliśmy odpowiedzi od miasta.

Przypomnijmy, że Muzeum Powstań Śląskich powstało w Świętochłowicach z inicjatywy byłego prezydenta Dawida Kostempskiego, w historycznym budynku zarządu dóbr ziemskich Donnersmarcków. Oficjalne otwarcie odbyło się 18 października 2014 roku. Miejsce to odwiedza rocznie ok. 20 tys. zwiedzających. Rozbudowa placówki jest konieczna, bo muzeum potrzebuje przestrzeni odpowiedniej dla skali swojej działalności. Przypomnijmy, że plany zakładały m.in. reaktywację ekspozycji dotyczących historii Świętochłowic, która od lat zalega w magazynach. Czekają na to mieszkańcy.