Dawni radni Świętochłowic. Przedwyborcze przypomnienie

Przed nami kolejne, dziewiąte już, wolne wybory do Rady Miejskiej. Przypomnijmy, jak to było z Radą Miejską, którą powołano po wyborach do samorządu 27 maja 1990 roku. Jej status reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a kadencja w latach 1990–2017 trwała 4 lata. Na czele rady stoi przewodniczący oraz od jednego do trzech wiceprzewodniczących.

Swietochlowice sala sesyjna

W tych pierwszych faktycznie wolnych wyborach, w atmosferze powszechnej radości, wyłoniono 36 świętochłowickich radnych. Czy pamiętają Państwo te nazwiska, jak i te z kolejnych wyborów? Czy wspominają Państwo pozytywnie lub negatywnie ich samorządową działalność?

Wybory w roku 1990

Radnymi w wyborach w roku 1990 zostali: Rafał Serafin, Henryk Kucharczyk, Helmut Książek, Roman Gutkowski, Urszula Juretko, Czesław Banaszczyk, Marian Wowra, Andrzej Kieloch, Alojzy Mierzwa, Marian Ćwienk, Jan Wilczek, Lucjan Nowak, Jan Wiesiołek, Aleksander Ziemek, Andrzej Kowalczyk, Wiktor Wikira, Ludwik Kożuch, Barbara Koczy, Andrzej Porada, Genowefa Łyczba, Kazimierz Niemiec, Henryk Labus, Jerzy Dawid, Małgorzata Cwołek, Krystyna Rawska, Małgorzata Kachel, Tadeusz Twardoch, Ernest Król, Marian Szafranek, Jan Wyciślok, Irena Zientek, Gabriela Bugaj-Miętkiewicz, Janusz Gwiazdowski, Henryk Bańczyk i Zygmunt Lukas. 6 czerwca pierwszym przewodniczącym Rady Miejskiej został Alojzy Mierzwa, a wiceprzewodniczącymi Barbara Koczy i Jan Wiesiołek. Radni wybrali też prezydenta, a została nim Krystyna Rawska. W trakcie kadencji doszło do konfliktu przewodniczącego z panią prezydent. Spór dotyczył kompetencji. Przegrał go przewodniczący, który razem z zastępcami 30 kwietnia 1992 roku zrezygnował z funkcji. Radni zadecydowali 21 maja, że nowym przewodniczącym został Zygmunt Lukas, zaś zastępcami Marian Ćwienk i Tadeusz Twardoch.

Wybory w roku 1994

Kolejne wybory, w 1994 roku, trochę przetasowały skład radnych, który przedstawiał się tak: Henryk Bańczyk, Franciszek Byczek, Cecylia Chimiczewska, Ryszard Chojnacki, Roman Gutkowski, Edmund Idzikowski, Jan Kamiński, Andrzej Kieloch, Józef Knechtel, Ludwik Kożuch, Gerda Król, Franciszek Król, Edmund Kulczykowski, Henryk Kurek, Andrzej Lończyk, Genowefa Łyczba, Iwona Makuła, Teresa Mroczek, Antoni Oberti, Anna Ogórek, Izydor Pająk, Marek Palka, Marek Pawłowski, Roman Penkała, Rainhard Piontek, Andrzej Porada, Krystyna Rawska, Rafał Serafin, Franciszek Szablicki, Marian Szafranek, Rafał Świerk, Tadeusz Twardoch Jan Wilczek, Tadeusz Wilk, Urszula Wolska i Andrzej Wojciechowski. Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrano Franciszka Byczka, wiceprzewodniczącymi byli Roman Penkała i Edmund Idzikowski, a funkcję prezydenta ponownie powierzono Krystynie Rawskiej (wiceprezydentami byli: Roman Gutkowski i Ludwik Kożuch).

Wybory w roku 1998

W trzecich wyborach samorządowych w roku 1998 radnymi Rady Miejskiej zostali: Henryk Kurek, Rafał Serafin, Aleksandra Gramała, Zofia Szewczyk, Gerard Glombik, Urszula Gniełka, Andrzej Lończyk, Jacek Balicz, Rafał Świerk, Jan Wilczek, Franciszek Król, Antoni Oberti, Jadwiga Garbaciok, Ryszard Chojnacki, Urszula Owoc-Kania, Przemysław Koprowski, Aleksander Ziemek, Eugeniusz Moś, Marek Kaleta, Andrzej Porada, Tadeusz Wilk, Ludwik Kożuch, Józef Niemiec, Jan Szczęśniewski, Krystyna Kieś, Krystyna Rawska, Edmund Idzikowski, Marian Szafranek, Gerda Król, Andrzej Łyczba, Józef Lesik, Jan Kamiński, Henryk Bańczyk, Antoni Piątek, Izydor Pająk i Franciszek Byczek. 30 października 1998 roku na przewodniczącego wybrano Tadeusza Wilka, wiceprzewodniczącymi zostali Jan Szczęśniewski i Edmund Idzikowski, a później też Izydor Pająk. Prezydentem wybrano Ludwika Kożucha (zastępcy: Rafał Świerk i Antoni Oberti). W roku 2000 Wilk odszedł, a zastąpił go 18 stycznia Jan (właściwie Janusz) Szczęśniewski, który pokonał kontrkandydata Eugeniusza Mosia dopiero w trzeciej turze głosowania. Popracował jednak niecały rok (do 15 listopada, gdyż tego dnia (jako przewodnicząca RM) ponownie do gry wróciła Krystyna Rawska. Również popracowała krótko, gdyż zrezygnowała 28 listopada 2001 roku, a jej miejsce zajął 30 stycznia 2002 roku Franciszek Byczek, który sprawował funkcję do 22 maja 2002 roku, gdy zmarł niespodziewanie w czasie delegacji do Holandii. Po nim przewodniczącym został 22 V 2002 roku Marian Szafranek, który pracował do końca kadencji.

Wybory w roku 2002

Rok 2002 to przełom w wyborach samorządowych, gdyż ograniczono liczbę radnych z 36 do 23, a poza radnymi wybierano także prezydenta miasta. Radnymi na IV kadencję zostali: Jacek Bajor (potem zastąpiła go Grażyna Prasełek-Maczuch, a ją Izydor Pająk), Ryszard Chojnacki, Andrzej Ćwięczek, Jadwiga Garbaciok, Gerard Glombik, Urszula Gniełka, Edward Gramała, Edmund Idzikowski, Piotr Jojko, Stanisław Kijak, Gerda Król, Henryk Kucharczyk, Henryk Kurek, Jerzy Lesik, Andrzej Łyczba, Zbigniew Nowak, Antoni Oberti, Urszula Owoc-Kania, Wojciech Przetacznik, Jan Szczęśniewski, Andrzej Urban i Jan Wilczek (zastąpił go Grzegorz Flaczek). Przewodniczącym Rady Miejskiej został Gerard Glombik (zastępcy: Urszula Gniełka i Jerzy Lesik). Prezydentem został Eugeniusz Moś pokonując w drugiej turze Michała Urbana. Jego zastępcami byli Rafał Świerk i Jan Korzeniec.

Wybory w roku 2006

W 2006 roku radnymi w Świętochłowicach zostali: Jolanta Daniluk-Madej, Jadwiga Garbaciok, Urszula Gniełka (zastąpił ją Gerard Glombik), Eugeniusz Henć, Stanisław Kijak, Gerda Król, Henryk Kucharczyk, Henryk Kurek, Jerzy Lesik, Andrzej Morawiec, Zbigniew Mośko, Zbigniew Nowak, Urszula Owoc-Kania, Marek Palka, Zofia Pogoda, Andrzej Porada, Wojciech Przetacznik, Andrzej Szaton, Ryszard Chojnacki, Michał Wagner, Agnieszka Wieczorek, Bożena Wojciechowska-Zbylut i Szymon Ziemek. Przewodniczącą RM została Urszula Gniełka (wiceprzewodniczącymi: Gerda Król oraz Jerzy Lesik), a od 2008 roku przewodniczył RM Andrzej Szaton (wiceprzewodniczący: Andrzej Porada i Ryszard Chojnacki).

Wybory w roku 2010

Kolejna kadencja Rady Miejskiej w latach 2010-2014 to radni: Krystyna Apel, Marcin Bawej, Jadwiga Garbaciok, Stanisław Kijak, Joachim Knechtel, Gerda Król, Mariusz Kubas, Henryk Kurek, Jerzy Lesik, Beata Loska, Rafał Łataś, Jerzy Migoń, Andrzej Miłek, Andrzej Morawiec, Zbigniew Mośko, Zbigniew Nowak, Urszula Owoc-Kania, Marek Palka, Zofia Pogoda, Rafał Świerk, Michał Wagner, Jerzy Wawrzyczek, Bożena Wojciechowska-Zbylut. Przewodniczącym Rady Miejskiej został Marek Palka (wiceprzewodniczącą Gerda Król, zaś na kolejnej sesji Bożena Wojciechowska-Zbylut, a w kwietniu 2011 roku Zofia Pogoda). Prezydentem został Dawid Kostempski, który pokonał w II turze wyborów Rafała Świerka. Jego zastępcami zostali Aleksandra Skowronek i Bartosz Karcz. 14 sierpnia 2013 roku (Uchwała XXXVII/425/13) Palka odchodzi, a 25 września (Uchwała XXXVIII/426/13), przewodniczącą zostaje Bożena Wojciechowska-Zbylut, zaś wiceprzewodniczącą Zofia Pogoda.

Wybory w roku 2014

Podczas wyborów w 2014 roku radnymi zostali wybrani: Dorota Wichura, Rafał Łataś, Tomasz Grudniok, Grzegorz Gniełka, Andrzej Palka, Marek Palka, Helena Kubica, Janina Zięba, Urszula Owoc-Kania, Gerda Król, Jerzy Migoń, Henryk Kurek, Jerzy Lesik, Wojciech Przetacznik, Marek Gremlowski, Rafał Świerk, Bożena Wojciechowska-Zbylut, Zbigniew Mośko, Marcin Bawej, Zbigniew Nowak i Beata Loska. Później Grzegorz Gniełka został radnym za Dawida Kostempskiego, a Jerzy Wawrzyczek za Wojciecha Przetacznika. Po tych wyborach na funkcję przewodniczącego wraca 28 listopada 2014 roku Marek Palka, a jako wiceprzewodniczący działają: Gerda Król i Rafał Łataś. Palka dzierży prym w RM do 31 maja 2017 roku, a zastępuje go 2 czerwca Rafał Łataś i trzyma pałeczkę władzy do końca kadencji, czyli do 16 listopada 2018 roku (wiceprzewodniczącymi byli: Gerda Król i Jerzy Migoń).

Wybory w roku 2018

Potem mamy RM nowej kadencji, a stanowili ją od 2018 roku: Marcin Bawej, Agnieszka Beger, Jadwiga Garbaciok, Grzegorz Gniełka (zastąpił Dawida Kostempskiego), Tomasz Grudniok, Adam Jankowiak, Jacek Kamiński, Bartosz Karcz, Gerda Król, Mariusz Kubas, Henryk Kurek, Rafał Łataś, Dawid Malcherek, Zbigniew Nowak, Urszula Owoc-Kania, Artur Pawłowski, Zofia Pogoda, Łukasz Respondek, Rafał Świerk, Dorota Wichura i Bożena Wojciechowska-Zbylut. Przewodniczącym został (od listopada 2018) Dawid Kostempski, lecz pod naciskiem nowej władzy zostaje odwołany po niecałym miesiącu, bo 14 grudnia. Zastępuje go 10 stycznia 2019 roku Zbigniew Nowak, a potem Bartosz Karcz. Wiceprzewodniczącymi są w tym czasie Tomasz Grudniok i Łukasz Respondek (wcześniej była Gerda Król).

Przez salę sesyjną w budynku Urzędu Miejskiego przewinęło się z około dwustu radnych – niektórzy byli przez jedną kadencję, zaś inni są radnymi niemal nieprzerwanie od wielu kadencji. Jednak minione lata nauczyły wyborców (nie wszystkich), że ktoś jest np. wspaniałym lekarzem, nauczycielem, lecz radnym okazuje się mizernym lub wręcz beznadziejnym. Mieliśmy też w radzie tzw. prostych robotników, którzy swą intuicją polityczną, aktywnością zasłużyli na szacunek.

Wiemy, że kandydaci umieszczani są na listach ugrupowań, stowarzyszeń, itp. Wyborca głosuje na osobę, ale tym samym wspiera (często niechętnie) stowarzyszenie, z którego „wywodzi się” kandydat. Społeczeństwo irytują również radni, którzy tak radośnie i bez skrupułów zmieniają swą przynależność „partyjną”. Wyborcom zaś marzą się tacy, dla których priorytetem będzie dobro mieszkańca, a nie obowiązek wobec swego ugrupowania. Ludzie mają dość „maszynek do głosowania” i to na każdym szczeblu władzy. Dlatego pamiętajmy, że „Źli posłowie są dziełem dobrych obywateli, którzy nie czynią użytku ze swego prawa wyborczego.” (Michel Foot).

W czasie ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej prezydent Beger podziękował wszystkim radnym za owocną pracę i wręczył im upominki. Szczególne podziękowania złożył trzem radnym, które nie będą się już ubiegać o kolejny wybór. Były to: Gerda Król, Bożena Wojciechowska-Zbylut i Jadwiga Garbaciok. Czy ktoś ze „starej gwardii” ponownie zostanie radnym, czy się sprawdzi, czy będą znów radni, którzy zmienią ugrupowanie i poprą zwycięzcę w wyborach prezydenckich? Tego na razie nie wiemy…

(map)

Sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Może Cię zainteresować:

Z historii świętochłowickiego samorządu. O przewodniczących Rady Miejskiej

Autor: Redakcja NGS24

08/06/2022

Herb

Może Cię zainteresować:

O herbie Świętochłowic. Czy znasz jego historię?

Autor: NGS24

16/12/2023

Brylantowy jubileusz świętochłowickiego Kochana

Może Cię zainteresować:

Historia I Liceum Ogólnokształcącego w Świętochłowicach

Autor: Redakcja NGS24

27/10/2023