Dodatek osłonowy ma zrekompensować podwyżki cen energii i gazu. Można już składać wnioski

Od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy, który ma zrekompensować wzrost cen energii i gazu. W Świętochłowicach przyjmuje je Ośrodek Pomocy Społecznej. Sprawdź ile wynosi taki dodatek i komu przysługuje.

fot. pixabay.com
Linie przesyłowe

Dodatek osłonowy to jeden z elementów rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zrekompensować wzrost cen energii i gazu. Na tej cel rząd ma przeznaczyć ponad 4 mld zł, a wsparciem – jak twierdzi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa – objętych będzie blisko 7 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Komu przysługuje dodatek osłonowy i ile będzie wynosił?

Podwyżki cen energii i gazu odczują wszyscy mieszkańcy, ale nie wszystkim przysługuje rządowy dodatek. Mogą go otrzymać tylko te gospodarstwa domowe, gdzie przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł (gospodarstwo jednoosobowe) lub 1500 zł (gospodarstwo wieloosobowe). Wysokość dopłat będzie wynosić:

  • w jednoosobowym gospodarstwie domowym - 400/500 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • w gospodarstwie 2-3 osobowe - 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • w gospodarstwie 4-5 osobowe - 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • w gospodarstwie gdzie jest 6 i więcej osób - 1150 zł/1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę

Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródeł ogrzewania. Wyższe świadczenie ma obowiązywać dla gospodarstw, które ogrzewane są m.in. kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą czy piecokuchnią, w których pali się węglem. Jednak pod warunkiem, że to źródło wpisane jest do do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W przypadku tego dodatku obowiązywać ma tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że będzie on przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie odpowiednio pomniejszona. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 4 do 31 stycznia 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku ma być zrealizowana w dwóch ratach – do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia nadal będą mogli się ubiegać o to wsparcie. Wniosek będą mogli złożyć do 31 października, ale wówczas całość dodatku ma być wypłacona do 2 grudnia. Dodatek będzie wypłacany przez gminy, które mają otrzymać na ten cel dotacje z budżetu państwa.

Wnioski o dodatek osłonowy w Świętochłowicach przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Można je składać elektronicznie, podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego lub w wersji papierowej m.in. wrzucając do jednej z urn podawczych:

  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35 - w poniedziałek od godziny 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,
  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8 - w poniedziałek od godziny 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,
  • do skrzynek podawczych umieszczonych na drzwiach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Stanisława Wallisa 4 oraz na drzwiach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bytomskiej 8.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać przy ul. Katowickiej 35 i ul. Bytomskiej 8 oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach od 4 stycznia 2022 roku. Przed wrzuceniem wniosku do urny podawczej należy go włożyć do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.

Wniosek można złożyć także bezpośrednio u pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Dział świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Bytomskiej 8 – pod warunkiem wcześniejszego ustalenia terminu oraz zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. Termin można ustalić telefonicznie pod numerem: 32 3462283, 32 3462286, 32 3462287, 32 3462299.