Dodatek węglowy w Świętochłowicach. Wiemy, jak go dostać!

Można już składać wnioski o wypłatę tzw. dodatku węglowego. Świętochłowicki magistrat podał gdzie i jak można się ubiegać o taką jednorazową pomoc.

fot. pixabay.com
Węgiel

W Świętochłowicach przyznawaniem dodatku węglowego zajmuje się Urząd Miejski. Jego wysokość dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych. Dodatek wypłacany jest jednorazowo dla danego gospodarstwa, pod warunkiem, że głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć do 30 listopada 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć 30 listopada 2022 r.:

  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)
  • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego, Kancelaria Ogólna, pok. 1 (niski parter)

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego przesyłana jest na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Jeżeli takiego adresu nie podał może uzyskać taką informację w Urzędzie Miejskim.

Dodatkowe informacje w sprawie dodatku węglowego można uzyskać pod numerem 32 349 18 48. W celu zweryfikowania złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków należy kontaktować się pod numerem 32 349 18 82/80.

czytaj więcej:

Węgiel

Dodatek węglowy w Świętochłowicach. Kiedy ruszą wypłaty?

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Świętochłowic

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Świętochłowic

Urząd Miejski w Świętochłowicach

Spotkanie z ekodoradcą w świętochłowickim Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Świętochłowicach

Krótszy czas pracy w świętochłowickich urzędach

Świętochłowicka rodzina

Wyniki świętochłowickich konkursów

X piknik ngo

X Świętochłowicki Piknik NGO odbędzie się we wrześniu

Umswiony22

Urząd Miejski w Świętochłowicach znów zamknięty...